V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених. Секція N7 «Феномен позитивної мотивації до навчання: соціально-психологічні чинники»

Дата публікації допису: May 12, 2020 10:41:1 AM

5-6 травня у БУКОВИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ пройшла V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених, присвячена актуальним питанням МОТИВАЦІї В СИСТЕМІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ. Викладачі кафедри психології та філософії були членами журі на секції N7 «Феномен позитивної мотивації до навчання: соціально-психологічні чинники».Доцент Марина Тимофієва як головуючий секції зауважила, що проводячи традиційно цей захід, наш Університет виходить із того, що виховання у майбутніх фахівців самостійності, творчого мислення та відповідальності є основним завданням вищих навчальних закладів України та світу.

Доцент Олеся Павлюк переконана, що професійна дискусія та обмін досвідом дадуть новий імпульс подальшому розвитку та саморозвитку студентства та студентського самоврядування.

Студентка СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Катерина Зрибнєва (науковий керівник ст. викл. Любіна Любов Анатоліївна)  проаналізувала мотивацію навчання студентів у вигляді ієрархічної структури і зазначила, що найвищим щаблем піраміди мотивації є САМОРОЗВИТОК.

Важливо, що молоді науковці досліджують в тому середовищі де є волонтерами такими як Олена Жалдак (науковий керівник к. філос. н., доц. Ющенко Ю.П.). Представила аспекти академічної та соціальної інтеграції як фактору позитивної мотивації до навчання.

 Шах Дхрувіл (науковий керівник Павлюк Олеся Ігорівна) здійснив надзвичайно важке дослідження теорій мотивацій, де вони розглядались відповідно до 4 компонентів (очікування - цінність та інтринсивна-екстринсивна мотивація). Такий двовимірний підхід дозволив здійснити порівняння як в межах однієї теорії, де ідентифікувались основні їх особливості, так і компаравістику між різними теоріями мотивації.

Доповіді наукової секції №7 «Феномен позитивної мотивації до навчання: соціально-психологічні чинники» були на високому рівні та широко розкрили структурні компоненти професійної мотивації.

Плідна робота конференції залишила тільки позитивні враження і, як сподіваються організатори та учасники, дасть поштовх до подальших перспективних наукових досліджень.