АКАДЕМІЧНА СВОБОДА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БДМУ, ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дата публікації допису: Jan 03, 2023 8:58:12 AM

Я вірю, що з відкриттям довкілля відбувається відкриття себе.Анрі Картьє-Брессон

29 листопада 2022 року відбувся семінар за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Вектори діяльності студентського самоврядування в системі вищої освіти».

Організаторами наукової конференції є Студентська рада Буковинського державного медичного університету та науковий керівник конференції проректор з науково-педагогічної роботи та виховання доцент Ніна Зорій.

Здобувачам вищої освіти знадобляться такі якості як гнучкість та своєчасність прийняття рішень, вміння аналізувати, досліджувати, пізнавати, здатність відстоювати свою думку та доносити її світу. Цьому можна навчитися, беручи участь у студентських науково-практичних заходах, метою яких є обговорення актуальних теоретичних, методологічних та практичних проблем, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування в системі вищої освіти, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студента.

Студентцентрований підхід в системі закладів вищої освіти спрямований на активізацію наукової діяльності студентів. Глибоке усвідомлення інноваційних явищ і вміння їх досліджувати і впроваджувати за допомогою нестандартних методів неможливе без оволодіння наукового мислення та уміння аналізувати й прогнозувати його подальший розвиток.

Навчальний процес відбувається ефективніше, якщо він пов’язаний із вирішенням проблемних ситуацій. Будь яке завдання має мотиваційну основу, а зацікавленість предметом дослідження сприяє ефективності розумової діяльності та пов’язане з метою навчального процесу підготовки майбутніх медичних та фармацевтичних фахівців.

В конференції брали участь викладачі, науковці та здобувачі вищої освіти аспіранти та студенти різних курсів та спеціальностей. Результати досліджень були представлені також іноземними студентами.

Науковими керівниками студентів спеціальності «Медична  психологія» були викладачі кафедри психології та філософії Вікторія Осипенко, Микита Глущенко, Анна Слубська.

Орина Бартко студентка 3 курсу, майбутній лікар-психолог, виступила з доповіддю «Вплив внутрішньоособистісного конфлікту на стан здоров’я та працездатність студента-медика» (науковий керівник доцент кафедри психології та філософії Марина Тимофієва), яка представила теоретико-методологічний аналіз проблеми виникнення внутрішньоособистісного конфлікту (ВОК) у студентів-медиків та розкрила його деструктивні причини.

 Вже з 1 курсу студенти спеціальності «Медична психологія» отримали досвід участі в конференції БДМУ, зокрема: Віталіна Докієн, Аліса Мироненко, Катерина Гончарова, Аліна Поліщук, Ольга Климюк, Ксенія Горб.

З усього різноманіття можливих наукових заходів студентам дуже легко обрати найбільш цікаві та корисні для них. Міжнародна конференція студентського самоврядування є саме таким заходом і результатом активної участі студентів з підвищення якості підготовки майбутніх медичних та фармацевтичних фахівців.

Підготувала доцент кафедри психології та філософії Марина Тимофієва