Науково-пізнавальний дискурс щодо доцільності викладання філософії

8 листопада 2022 року в ході засідання наукового гуртка кафедри зі студентами 1 курсу спеціальностей: "Стоматологія", Медична психологія" та "Медиицина" проведено науково-пізнавальний дискурс щодо доцільності викладання філософії в закладах вищої медичної освіти. 


Доцент Ігор СКАКУН відзначив, що наразі в суспільстві побутує багато стереотипів щодо абстрактності філософського знання. Проте, філософія досліджує не лише теоретичні аспекти буття та світоустрою, а й забезпечує формування критичного, аналітичного, системного мислення.


Відтак, вивчення філософії є важливим елементом підготовки майбутніх медичних фахівців різних спеціальностей.