Круглий стіл до Дня науки на тему: "Науково-філософський дискурс у сучасній медицині"

15 травня 2023 року організовано круглий стіл до Дня науки на тему: "Науково-філософський дискурс у сучасній медицині".


Доцент Ігор СКАКУН разом зі студентами медичного факультету #1 провели дискусію щодо актуальності філософії в сучасній науковій картині світу. Було акцентовано увагу на тому, що окремі розділи філософії (передовсім, онтологічні) дещо суперечать науково-іннноваційним тенденціям сучасного соціокультурного розвитку та можуть неоднозначно тлумачитися в контексті затребуваності філософії при набутті фахових компетенцій лікаря. Проте, гносеологічний, аксіологічний, методологічний, логічний та етичний потенціал філософського знання є невід'ємним складником набуття належних знань та навичок майбутніми лікарями.


Наостанок, студенти ознайомилися з науковими та навчально-методичними надбаннями викладачів кафедри психології та філософії.