VІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Роль і місце студентського самоврядування у підвищенні якості освіти»

Дата публікації допису: Mar 26, 2021 12:10:2 PM

17 березня пройшли секційні засідання VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Роль і місце студентського самоврядування у підвищенні якості освіти», під час яких юні науковці презентували свої напрацювання.Викладачі кафедри психології та філософії доцент Марина Тимофієва, доцент Ігор Скакун, доцент Олеся Павлюк, доцент Ольга Юрценюк  були модераторами секцій та членами журі.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства виникає необхідність трансформації системи соціалізації молоді, постає потреба активізації пошуку актуальних засобів соціалізації. Учасники конференції наголосили, що одним з них варто визнати і студентське самоврядування, яке потенційно здатне охопити практично всю студентську молодь і забезпечити її соціальне становлення та розвиток. Доповідачі розглядали студентське самоврядування як особливу форму ініціативної, самостійної, відповідальної громадської діяльності студентів, спрямованої на вирішення важливих питань життєдіяльності студентської молоді, розвиток соціальної активності, підтримку соціальних ініціатив.

Сьогоднішні наукові дослідження, секції №4 «Роль студентського самоврядування у формуванні соціально-психологічного клімату закладу вищої освіти. Формування професійної мотивації студентів у академічному середовищі», пов’язані з науковими здобутками представників студентського самоврядування закладів вищої освіти, які є лідерами досліджень з проблем толерантності, академічної доброчесності, особливостей дистанційного навчання в період пандемії, питання лідерства, формування соціально-психологічного клімату в закладах вищої освіти.

Важливі і складні питання в сфері самоврядування, і взагалі в освіті можна вирішити лише спільними зусиллями і в цьому беруть активну участь студенти.

Наукові дослідження студентів є соціально значущими. В своїх роботах молоді науковці узагальнюють кращий досвід, вирішують нові теоретичні і практичні завдання. Цінність досліджень в їх новизні.

Наукові роботи Юлії Бандровської, Дарини Шандрук, Владислава Титова, Аліни Головащенко, Каріни Кіріліч, Дар'ї Механошиної вже активно впроваджуються в онлайн проекти, програми, школи.

Науковці проявили старанність до своїх робіт. Видно кропітку працю та обізнаність в темах. Презентували грамотно, давали чіткі відповіді на питання. Приймали активну участь в обговоренні актуальних проблем сьогодення.

Під час секційного засідання «Світоглядно-аксіологічні чинники функціонування студентського самоврядування. Суспільно-гуманітарні науки як засіб формування високоосвіченої особистості». Основна увага доповідачами сконцентрувалася на проблемах гуманітарного складника та ціннісних аспектів системи вищої освіти.

Серед аксіологічних кластерів, які визначають зміст навчально-виховного процесу, доповідачі вказували такі елементи як: успіх, творчість, мобільність. Окрему увагу учасники акцентували на історичних аспектах розвитку медичних знань. Свідченням прогресивності переконань студентства стали їхні доповіді про ефективність сучасних інформаційно-світоглядних методик (зокрема, доповідь про «сторітелінг»).

Очевидний висновок роботи секційних кластерів конференції – формування у здобувачів вищої освіти якісно нових аксіологічних пріоритетів, лейтмотивом яких постає ефективність та відкритість.

Учасники дійшли висновку, що переваги від функціонування ефективної системи студентського самоврядування виходять за межі системи освіти, сприяючи не тільки оптимізації навчального процесу у вищій школі, а й соціалізації молоді, виробленню у неї комунікативних, управлінських навичок, розвитку політичної культури молодого покоління. В цьому контексті студентське самоврядування можна розглядати як передумову для розвитку громадянського суспільства та парламентських демократичних традицій.