95-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету

Дата публікації допису: Feb 28, 2014 7:41:11 PM

18 лютого 2014 року на кафедрі психології та соціології відбулась  95-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету, приурочена 70-річчю навчального закладу.

Викладачі виступили з доповідями:

Найбільш вагомі наукові досягнення кафедри за 2013 рік

 Досліджено та проаналізовано  особливості процесів соціалізації  і виховання студента-медика, основні методологічні принципи сучасної психологічної науки та соціальної психології у зв’язку з впливом основних психологічних теорій та шкіл; виявлені характерні тенденції моральності та релігійності сучасного суспільства; виокремлено та проаналізовано труднощі, що зустрічаються у процесі особистісного й професійного становлення студентів – майбутніх медичних психологів загалом та формуванні їх професійної ідентичності зокрема;емпірично досліджено особливості  рефлексивних процесів у абітурієнтів та студентів-медиків, зокрема індивідуальної рефлексії та рефлексії в  комунікативній взаємодії; визначено вплив крос-форматних форм навчання на особистісний та професійний розвиток студентів-медиків; досліджено особливості адаптивної поведінки студентів – медиків (іноземних громадян); досліджено проблеми  морального виховання студентів-медиків та прояв феномену довіри на міжособистісному рівні у студентів-медиків.