У БДМУ завершився проект «Школа лідерів»

Дата публікації допису: Nov 22, 2015 8:58:20 PM

Студентський навчально-практичний проект «Школа лідерів», що розпочався у жовтні 2014 року, підійшов до завершення. Протягом року (34 сеттінги) студенти-слухачі «Школи лідерів» мали можливість послідовно ознайомлюватись з соціально-психологічним змістом влади, поняттям авторитету, харизми, груповою динамікою, проблемами ефективності групової діяльності і згуртованості групи, індивідуальними чинниками ефективного керування групою, процесом прийняття групового рішення: груповою дискусією, мозковою атакою, синектикою, феноменом «зсуву ризику», груповими конфліктами і основами правознавства, особливостями діяльності центральних державних органів та місцевого самоврядування, розподілом ресурсу державної влади та органів студентського самоврядування, PR-технологіями.

Даний проект був розроблений за ініціативи та на запит студентів БДМУ, які неодноразово виявляли інтерес до методів розвитку лідерських якостей і бажання цілеспрямовано займатися проблемами лідерства під керівництвом психологів, політологів, PR-технологів. Необхідність започаткування «Школи лідерів» викликана і сучасними умовами, в яких лідерство й уміння керувати людьми стають ключем до конкурентної переваги. Особливе значення в даному контексті має формування (або вміле використання) лідерських якостей нинішніх студентів – майбутніх лікарів, які готові до вступу в конкурентні стосунки з професіоналами та іншими молодими спеціалістами.

Проект «Школа лідерів» - це програма інтерактивних занять, розроблена з метою розвитку якостей, навичок і вмінь лідера студентського середовища. Програма «Школи лідерів» передбачає формування комплексу знань, умінь і навичок студентів БДМУ з соціальної психології, психології особистості, психології конфлікту, політичної психології, політології, ораторського мистецтва, філософії, історії, правознавства та новітніх технологій.

«Школа лідерів» має своєю метою здійснення впливу на формування особистісних якостей, світогляду, самостійності студентської молоді, розвиток лідерських якостей; формування команди та вміння конструктивно функціонувати в ній; підготовка соціально-позитивного лідера органів студентського самоврядування. Проект сприяє розвитку особистості студента-медика, формуванню навичок цивілізованого спілкування, лідерства і партнерства, а також активного і відповідального підходу до життя.

Завданнями програми є допомога учасникам освоїти навички соціальної активності, ініціативності, цілеспрямованості, відповідальності за себе і оточуючих; надання можливості самореалізації, розкриття творчого потенціалу, що покращить рівень життя студентів; формування і покращення навичок комунікативної взаємодії в соціумі та навичок формування більш професійної команди студентського самоврядування БДМУ.

Начально-практичний проект має найрізноманітніші форми роботи, такі як лекції, тренінги, дискусії, розробки і реалізація проектів, проведення акцій, політичні ігри-тренінги: вибори та підготовка до них. Результатом участі в програмі є поступове формування професійної команди органів студентського самоврядування БДМУ; збільшення шансів студента стати лідером в обраній професії (саме лікар направляє пацієнта до процесу «терапевтичного співробітництва»); оволодіння навичками організації групи і керування нею; відчуття соціальної відповідальності; ефективна громадянська позиція учасників тренінгу.

Лідери-новатори, які не бояться ризику, покликані ефективно вирішувати і старі, і нові проблеми методами, що відповідають сучасним вимогам. Як відомо, формування лідера, його зростання і авторитет починаються з процесу вузівського навчання.

Студентський навчально-практичний проект «Школа лідерів» був рівною мірою важливим і цікавим досвідом як для сьогоднішніх випускників, так і для професорсько-викладацького складу кафедри психології та соціології,  який реалізовував цей проект на практиці.