РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ Л.С. ВИГОТСЬКОГО ДЛЯ ПСИХОЛОГІЇ

Дата публікації допису: Nov 18, 2015 9:16:54 PM

У рамках відзначення ювілею Л.С. Виготського (17.11.1896-1934), з метою поглиблення знань з педагогічної психології, доцент кафедри психології та соціології Марина Тимофієва провела науковий семінар для студентів 1 курсу, спеціальності «Медична психологія», «Педіатрія».

Студентів було ознайомлено з  основними принципами, поглядами, працями вченого. Науково-творча спадщина Л.С. Виготського цінна для розвитку особистості і в наш час. Найбільш визначною та поширеною концепцією в педагогіці стало визначення Л.С. Виготським «зони найближчого розвитку». Спираючись на вивчення розвитку дитини, він дійшов до аналізу того, як цей розвиток співвідноситься з навчанням. Він був переконаний, що навчання є двигуном психічного розвитку. Навчання створює зону найближчого розвитку, пробуджує в дитині внутрішні процеси розвитку, які спочатку проявляються під час взаємовідносин з оточуючими, співпраці з товаришами, а пізніше стають здобутком самої дитини. Теорії вченого спрямовані на найбільш адекватну оцінку перспектив розвитку особистості її здібностей до навчання.

Студенти-медики підготували презентацію та висвітлили основні події біографії видатного психолога. Учасники заходу підсумували, що творчість Л.С. Виготського спонукає до саморозвитку та професійного становлення.