ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ

Дата публікації допису: Apr 19, 2019 6:20:32 AM

16 квітня до Дня психолога студенти 3 курсу спеціальності «Медична психологія», доцент кафедри психології та філософії Марина Тимофієва, бібліотекар 1 категорії Світлана Тулевська підготували круглий стіл на тему: «Психологія особистості військовослужбовця». Обрана тема круглого столу надиктована часом. Сучасні соціально-політичні процеси, що відбуваються у суспільстві, значною мірою впливають як на побудову та розвиток Збройних сил України, які сьогодні переживають ґенезу у досить складних умовах, так і окремо на особистість військовослужбовця і його родину. Перед студентами-психологами постає важливе завдання – підготуватися як теоретично, так і практично до виконання професійних функцій, пов’язаних з опануванням військової психології.

Метою заходу є формування у студентів системи знань про теоретико-методологічні засади військової психології, її особливості, місце в системі інших психологічних дисциплін; навичок використання знань військової психології у професійній діяльності психолога.

Доцент Марина Тимофієва провела міні-лекцію, у якій було висвітлено особливості психології, моралі і майстерності військовослужбовця; психології діяльності в особливих умовах; проблеми соціально-психологічної адаптації військових, які повернулися із зони бойових дій.

Світлана Тулевська підготувала огляд літератури та представила статті на тему заходу, розповіла про значення психологів в армії та їх роль під час військових дій. Студенти мали можливість ознайомитись з найсучаснішими дослідженнями, статистичними даними щодо напрямків діяльності військового психолога та особливостей психології особистості військовослужбовців.

Студенти спеціальності «Медична психологія» Каріна Кіріліч, Мар`яна Павленко, Валерій Беженар виступили з доповідями. Учасники круглого столу проявили активність у вигляді інформативних доповнень та запитань.

 Такі наукові семінари та круглі столи мотивують студентів до перспективних планів та проведення власних досліджень, привчаючи до критичного мислення.