Професор БДМУ очолила комісію з акредитації спеціальності 053 "Психологія"

Дата публікації допису: Dec 13, 2018 1:22:49 PM

З 28 листопада по 30 листопада 2018 року в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Психологія зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.Професор кафедри психології та філософії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», доктор психологічних наук, професор Борисюк Алла Степанівна очолила експертну комісію. Було здійснено перевірку достовірності інформації акредитаційної справи, наявності документів, що регламентують діяльність вищого навчального закладу, відповідності діяльності Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» встановленим вимогам (кадровим, організаційним, навчально-методичним і т.д.) та якості підготовки студентів.

На основі проведеного аналізу експертна комісія засвідчила, що оригінали поданих для експертизи документів, акредитаційні матеріали за переліком, обсягом і повнотою відповідають акредитацій ним вимогам МОН України та зробила висновки, що Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» спроможний забезпечувати підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Психологія», спеціальність 053 «Психологія», освітнього рівня «магістр».