Онлайн-семінар «Взаємодія суб’єктів освітнього процесу в психологічних теоріях ХХ століття»

Дата публікації допису: Dec 21, 2020 10:29:54 AM

5 листопада з нагоди Всесвітнього Дня науки доцентка кафедри психології та філософії Олеся Павлюк провела онлайн-семінар  зі студентами 1-5 курсів спеціальності «Медична психологія», «Медична та психологічна реабілітація» на тему: «Взаємодія суб’єктів освітнього процесу в психологічних теоріях ХХ століття»

Під час проведення заходу доц. Олеся Павлюк зауважила, що у психологічній науці взаємодія окреслюється як процес безпосереднього чи опосередкованого впливу соціальних об’єктів один на одного, що спричинює до їх взаємозв’язку та взаємозумовленості . У цьому визначенні закладено суттєвий причинно-наслідковий характер поняття взаємодії, оскільки кожна зі сторін взаємодії виступає одночасно і причиною, і наслідком самого процесу взаємовпливу; таким чином відбувається розвиток всіх учасників процесу взаємодії та їхніх внутрішніх структур. Останнє міркування наводить на думку про системний характер процесу взаємодії в будь-якій сфері життєдіяльності та психічної діяльності індивідів.

Студенти 1 та 2 го курсів підготували презентації про місце і роль категорії взаємодії у класичних психологічних теоріях ХХ століття – теорії обміну, теорії символічного інтеракціонізму, когнітивізмі, теорії психоаналізу, теорії балансу. Доповідаючим вдалося визначити зв'язок основних положень означених теорій з категорією взаємодії. Велике зацікавлення викликало питання обґрунтування значення класичних психологічних теорій для з’ясування сутності та змісту категорії взаємодії суб’єктів освітнього процесу.