На кафедрі психології та соціології провели засідання  секції 97-ї наукової конференції БДМУ

Дата публікації допису: Feb 24, 2016 2:14:43 PM

17 лютого на базі кафедри психології та соціології відбулося засідання 17 секції 97–ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ «Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук».

Зі вступним словом виступила головуюча засідання – завідувач кафедри професор Борисюк А. С., яка відмітила високий рівень наукових досліджень колективу кафедри, а також у своєму виступі зазначила, що в процесі становлення професійної ідентичності відбувається особистісне та професійне зростання, формується професійна компетентність та професійно значущі якості.

Було заслухано доповіді викладачів, які викликали жваву наукову дискусію.

Пошуковий характер в рамках науково-дослідної роботи кафедри представили викладачі:

1. А. С. Борисюк – Тренінг становлення професійної ідентичності студента-медика.

2.  Н. І. Зорій – Соціально-психологічні передумови та практичні заходи щодо підвищення мотивації до професії медика.

3. М. П. Тимофієва – Тренінг розвитку рефлексивних компонентів у студентів-медиків.

4. Г. І. Безарова – Деякі проблеми формування особистості лікаря в умовах інформаційного суспільства.

5. Л. А. Любіна – Особливості становлення професійної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійного навчання у ВМНЗ.

6. О. М. Пендерецька – Дослідження і порівняння ступеню властивості факультативних та іррегулярних чинників особистісного та професійного розвитку студента.

7. В. А. Осипенко – Тренінгова програма оптимізації процесу адаптації поведінки студентів-медиків через активізацію їх особистісного потенціалу.

8. О. І. Павлюк – The Imposition of International Sanctions against Russia on the Example of the U.S. Containment Policy toward Iran.

В обговоренні взяли участь 8 викладачів кафедри.