Науковий семінар «Студентський фактор в модернізації вищої освіти: засади студентоцентризму»

Дата публікації допису: May 05, 2020 8:17:58 AM

         4 травня доцент кафедри психології та філософії Олеся Павлюк провела науковий семінар на тему «The student factor in the modernization of higher education: the grounds of student-centeredness» (Студентський фактор в модернізації вищої освіти: засади студентоцентризму) з нагоди Дня науки. У заході взяли участь іноземні студенти 1 курсу спеціальності «Медицина»  і студенти спеціальності "Медична психологія" та викладачі кафедри психології та філософії.        За умов традиційного навчання, роль викладача зводиться до трансляції знань з послідуючим контролем засвоєної інформації. Таким чином, ключові навички у більшості випадків формуються не в процесі навчання, а в процесі практичної діяльності студента як випускника – на робочому місці.         Доц. О. Павлюк зауважила, що за умови використання студентоцентрованого підходу відбувається посилення ролі студента як учасника процесу навчання – від пасивного слухача, до активного, який може частково впливати на процес отримання знань, компетенцій і навичок.         Іноземні студенти дискутували, що з практичної точки зору в основу студентоцентрованого навчання покладено ідею максимального забезпечення студентами їх шансів отримати перше місце на ринку праці, підвищення їхньої «вартості» у працедавців, задоволення тим самим їх актуальних потреб останніх.

        Однак, деякі учасники круглого столу звернули увагу, що повна передача права на визначення пріоритетів у навчанні у студентське середовище може становити певну загрозу освітньому процесу, через відсутність досвіду у студентів щодо майбутніх практичних компетенцій, так і щодо ефективних освітніх методик та отримання знань.

        За даних умов відбувається перетворення викладача із носія знань у тренера, організатора і консультанта в навчальному процесі, який не просто передає знання, а формує у студента попит на отримання та поглиблення отриманих вмінь і навичок, стимулює процес отримання та усвідомлення інформації.