Нарада профільних кафедр вищих медичних закладів освіти України з навчальних дисциплін «Експериментальна психологія та психодіагностика» та «Основи психотренінгу»

Дата публікації допису: Apr 26, 2019 10:17:4 AM

26 квітня на кафедрі психології та філософії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» відбулась нарада профільних кафедр вищих медичних закладів освіти України з навчальних дисциплін «Експериментальна психологія та психодіагностика» та «Основи психотренінгу» підготовки фахівців за спеціальністю 225«Медична психологія». У засіданні взяли участь завідувач кафедри психології та філософії, професор Борисюк А.С. (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»), завідувач кафедри загальної і медичної психології, доктор медичних наук, Заслужений лікар України, професор Матяш М. М. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), завідувач кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, професор Пшук Н. Г. (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова), кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і медичної психології Городнова Н. М. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і медичної психології Луньов В. Є. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця),  кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та філософії Тимофієва М. П. (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»), кандидат політичних наук, доцент кафедри психології та філософії Павлюк О. І. (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»), кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та філософії Любіна Л.А. (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»), кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології та філософії Осипенко В.А. (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»).

На нараді обговорювались особливості організації навчального процесу на профільних кафедрах, зокрема розробка і впровадження в навчальний процес новітніх комплексів навчально-методичного забезпечення відповідно до сучасних досягнень медичної та фармацевтичної галузей з навчальних дисциплін «Експериментальна психологія та психодіагностика», «Основи психотренінгу» спеціальності 225 «Медична психологія»; основні проблеми викладання експериментальної психології, основ психотренінгу та шляхи їх вирішення.

В обговоренні основна увага приділялась особливостям викладання навчальної дисципліни «Експериментальна психологія та психодіагностика», яка є однією з базових у підготовці медичного психолога, і яка входить до переліку дисциплін, встановлених державними стандартами до професійної підготовки медичних фахівців зі спеціальності «Медична психологія». Колективом кафедри психології та філософії було представлено та проаналізовано методичний комплекс з навчальної дисципліни «Експериментальна психологія та психодіагностика», що містить робочу навчальну програму, довідник для студента, в якому детально представлено мету, завдання та тематичні плани з навчальної дисципліни, перелік тем для самостійного позааудиторного вивчення навчального матеріалу, плани практичних занять, опис методики та перелік питань та завдань для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни, перелік рекомендованої основної та додаткової літератури. Зауважено, що навчально-методичні матеріали з дисципліни представлено в електронному варіанті, зокрема в комп’ютерній системі дистанційного навчання «Moodle» та є можливість вільного доступу студентів до них. Методичні матеріали також містять відеопрезентації та тексти лекцій. Обговорено оновлений банк психодіагностичних методик та комплект практично-орієнтованих завдань з експериментальної психології, які доречно використовувати на практичних заняттях. Для колег з інших навчальних закладів представлено навчальний посібник «Психодіагностика» (Чернівці, 2018, 276 с.), який підготовлений співробітниками кафедри психології та філософії (автори: Любіна Л. А., Борисюк А. С., Радчук В. М.).

В загальному обговоренні також було визначено інновації та зміни в організаційно-методичному забезпеченні навчальної дисципліни «Основи психотренінгу», проаналізовано комплекс навчально-методичних матеріалів та банк тренінгових вправ з урахуванням сучасної науково-практичної літератури, передбачених навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності 225 «Медична психологія».