Лекція для слухачів Школи молодого викладача на тему: «Психологічні особливості студентського віку»

Дата публікації допису: Apr 30, 2020 6:50:15 AM

29 квітня 2020 року к.пс.н., ст.викл. кафедри психології та філософії Любіна Любов для слухачів Школи молодого викладача презентувала лекцію на тему: «Психологічні особливості студентського віку». На зустрічі були присутні проректор з науково-педагогічної роботи та виховання доц. Зорій Ніна Іванівна та викладачі університету. На початку зустрічі лектор зауважила про актуальність цілісного розуміння закономірностей психологічного, психічного та соціального розвитку студентів, знання їх індивідуальних особливостей в контексті організації та вдосконалення системи безперервної освіти. Ці знання забезпечують реалізацію комплексного підходу до організації освітньої діяльності студентів та сприяють досягненню високого рівня їх науково-практичної підготовки. На лекції було представлено психологічні особливості  психічної та пізнавальної діяльності студента, проаналізовано психофізіологічні та соціальні детермінанти розвитку його психіки на всіх щаблях навчання від першокурсника до випускника вищої медичної школи. Лектором також було проаналізовано загальнопсихологічні особливості розвитку особистості сучасних студентів, характерні зміни у їх мотиваційній сфері, в системі ціннісних орієнтацій, потребах та інтересах, мотивах поведінки у зв’язку з завданнями професіоналізації та соціалізації. Під час обговорення були порушені питання про формування ідентичності в студентському віці та особливості розвитку «Я-концепції» (динамічної системи уявлень людини про себе) як ядра особистості студента. Окрему увагу було зосереджено на тих суперечності та кризах, які актуальні в студентському віці, а також чинники швидкої й оптимальної адаптації студентів до нових умов освітнього закладу.