Засідання секції № 19 «Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук»

Дата публікації допису: Feb 19, 2019 9:51:10 AM

11 лютого 2019 року на кафедрі психології та філософії відбулося засідання секції № 19 «Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук» 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ. 

Завідувач кафедри психології та філософії, професор А.С. Борисюк зазначила, що нестабільність політичної і соціально-економічної ситуації в нашій державі впливає на професійну сферу, продукуючи виникнення професійних криз. Лише в суспільствах і в особистостей з провідною орієнтацією на професійну діяльність професійна ідентичність слугує основою і критерієм особистісного вибору в умовах кризи. Отже, поняття «професійна ідентичність» стосується тієї категорії особистостей, для яких провідною основою ідентифікації є професійна діяльність. Ідентичними можуть вважатися лише ті професіонали, що володіють як стабілізуючою базою, так і перетворюючим потенціалом. 

З-поміж наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри психології та філософії особливу увагу звернено на взаємозвʼязок емоційної компетентності та психологічного здоровʼя особистості; дослідження внутрішньоособистісних конфліктів; значення академічної доброчесності в системі вищої освіти тощо. Учасники конференції активно обговорювали нагальні проблеми психології (проф. А.С. Борисюк, М.Д. Чікарькова, доценти: Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, І.О. Скакун, ас. Манчул Б.В., ст. викл. Л.А. Любіна, викладачі: А.Я. Слубська, В.А. Осипенко). 

На конференції було заслухано онлайн доповідь Бурейко Надії, к.політ.н., дослідника Центру управління і культури в Європі, Університету Сент Галлена (Швейцарія); керівника Програми дослідження процесів європеїзації Ради зовнішньої політики «Українська призма» на тему «Аналіз ідентичностей, уявлень та сприйняття в українсько-румунській прикордонній зоні: методологія міждисциплінарного дослідження (психологічні, філософські та етичні аспекти)». 

Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ надає можливість як досвідченим, так і молодим викладачам обговорити актуальні питання сучасної науки, обмінятися науковими ідеями та перспективами їх втілення.