Засідання кураторів медичного факультету №4

Дата публікації допису: Dec 18, 2014 2:50:57 PM

10 грудня відбулось засідання кураторів медичного факультету №4. Проректор з науково-педагогічної роботи і виховання, доцент Ніна Зорій зауважила, що головним завданням, яке стоїть перед викладачами-кураторами вищих навчальних закладів на сучасному етапі,  крім   підготовки  фахівця  відповідної  галузі,   є  формування  особистості студента, патріота  і громадянина України – носія  високої  моралі  та  духовності.

 Про особливості та  роль  куратора  у  виховній  роботі зі  студентами виступила головний куратор факультету Світлана Семененко, яка в своєму звіті за осінній семестр детально проаналізувала роботу кураторів  факультету, а також виокремила головні заходи плану роботи на весняний семестр.

Заступник декана медичного факультету №4 Сергій Сажин проаналізував роботу кураторів, розкрив  особливості індивідуального підходу в роботі зі студентами, зосередив увагу на  підвищення мотивації студентів до майбутньої професійної діяльності.

Доцент кафедри психології та соціології Марина Тимофієва виступила з доповіддю  на тему: «Роль самооцінки в адаптації студентів-першокурсників», яка наголошувалось на тому, що самооцінка є складним важливим чинником характеристики особистості і перший рік навчання характеризується найбільш вираженими функціональними зрушеннями в організмі студентів та супроводжується психологічним напруженням. На основі досліджень, які проводили доцент Марина Тимофієва та викладач кафедри психології та соціології Олеся Павлюк, були запропоновані рекомендації кураторам з метою гармонійного розвитку та покращення психологічного здоров’я студентів-першокурсників.