До 100-річчя з дня народження Василя Сухомлинського у БДМУ провели заходи

Дата публікації допису: Feb 19, 2019 9:37:17 AM

28 вересня 2018 року світова педагогічна спільнота відзначила 100-річчя з дня народження видатного українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського.Важливим для нашої держави є рішення про відзначення цієї дати на рівні ЮНЕСКО, що було затверджено 39 сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО.

З цієї нагоди 19 вересня 2018 р. професорсько-викладацький склад кафедри психології та філософії організував захід «Спадщина В. О. Сухомлинського» для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина». На заході обговорювалися питання новаторської педагогічної системи, яку створив В. О. Сухомлинський, спрямованої на визнання дитини як найвищої цінності.

З вітальним словом виступила  директор Департаменту освіти й науки Чернівецької обласної державної адміністрації Оксана Палійчук, яка зауважила, що В. О. Сухомлинський подарував нам гуманістичну педагогічну систему виховання учнів. Оксана Михайлівна наголосила, що педагогіка гуманізму Василя Сухомлинського базується на народній педагогіці та загальнолюдських цінностях. Педагог-гуманіст найважливішим засобом виховання вважав мистецтво спілкування вчителя з дітьми. Людяність, душевність спілкування були тим ключем, за допомогою якого Василь Сухомлинський відкривав дитячі та юнацькі серця.

У рамках співпраці з Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича на захід були запрошені також колеги з кафедри педагогіки та методики початкової освіти. З доповіддю «Життєвий шлях педагога» виступила доцент кафедри Кристина Шевчук, яка висвітлила тернистий, але водночас цікавий життєвий шлях педагога-гуманіста. Познайомила з найбільш відомими працями педагога, зокрема такими: «Серце віддаю дітям», «Павлиська середня школа», «Методика виховання колективу», «Батьківська педагогіка».

Доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Аліна Предик презентувала педагогічні погляди великого гуманіста, його внесок у розвиток педагогічної теорії та практики. Увагу привернули цікаві факти про життя педагога, які вплинули на формування педагогічних переконань В.О.Сухомлинського.

Багатогранна спадщина педагогічної діяльності Василя Олександровича Сухомлинського пронизує десятиліття і з'єднує минуле і сучасне, виблискує яскравими барвами в доробку його послідовників. На заході був представлений фрагмент  відеофільму «Школа В. О. Сухомлинського», де висвітлено, яким був творець,   яким він  залишається в серцях колег, друзів, однодумців, родини.

Доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Лариса Мафтин виступила з доповіддю «Нова українська школа і творча спадщина педагога», де особливу увагу звернула на формування компетентностей, необхідних для успішної реалізації особистості в суспільстві.

Проректора з науково-педагогічної роботи та виховання Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», доц. Ніна Зорій звернула увагу, що чимало праць відомий педагог присвятив ролі слова та значення особистості вчителя для дитини і сформулював вимоги до них. Місія педагога полягала у тому, щоб бути творцем дитячого щастя, лікарем і зцілителем дитячих душ.

Завідувач кафедри психології та філософії, помічник ректора з іміджевих питань проф. Алла Борисюк зауважила, що В. О. Сухомлинський як учений, ідеї якого випереджали свій час, реалізував на практиці особистісно зорієнтований підхід, даючи дітям можливість вибору, дбаючи про їхню свободу, волевиявлення, мотиви, нахили, здібності, сприяючи всебічному розвитку дитини.

Доцент кафедри психології та філософії Олеся Павлюк відзначила особливості педагогічної системи В. О. Сухомлинського, на формування якої впливали філософські і поетичні традиції українського народу.

Василь Олександрович проявив глибоке знання діалектики виховного процесу, показав взаємозв’язок усіх складових частин навчання і виховання. Поєднання теоретичних узагальнень з багатим практичним досвідом сприяє незгасаючому інтересу широкої громадськості до його педагогічної творчої спадщини.

Студенти-медики зможуть використовувати основні принципи педагогіки гуманізму як в особистому житті, так і в професійній діяльності.