Співробітництво

1.  З 2011 навчального року  кафедра є опорною з навчальних дисциплін «Експериментальна психологія та психодіагностика», «Основи психотренінгу» напрямку підготовки фахівців зі спеціальності: 7.110110 «Медична психологія». У зв’язку з цим завідувачами профільних кафедр: загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (зав. кафедри академік НАПН України, д.п.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України лауреат Державної премії України С. Д. Максименко), медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (зав. кафедри – доктор медичних наук, професор Н.Г. Пшук), психології та соціології (зав.кафедри доц. Зорій Н.І.) забезпечено організацію навчального процесу відповідно до вимог кредитно-модульної системи з дисципліни «Експериментальна психологія та психодіагностика» (спеціальність: 7.110110 «Медична психологія») та оновлено навчально-методичні матеріали, удосконалено відео презентації лекцій тощо.

Впродовж навчального року вивчено та поширено досвід організації лекцій з експериментальної психології та психодіагностики доцента кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця доц. Чепи М.А., вивчено та поширено досвід організації практичних занять викладача кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету Пендерецької  О. М.

    Проведено нараду завідувачів профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації на базі кафедри  психології та соціології Буковинського державного медичного університету з навчальних дисциплін «Експериментальна психологія та психодіагностика», «Основи психотренінгу»  напрямку підготовки фахівців зі спеціальності: 7.110110 «Медична психологія» 10 травня 2012 року. На нараді обговорено стан навчально-методичної документації для студентів вищих медичних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Медична психологія» та експериментальної психології та психодіагностики зокрема. З досвідом викладання експериментальної психології та психодіагностики виступила зав. кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Вінницького Національного медичного Університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Н.Г. Пшук. Проведено нараду з підготовки навчального посібника з дисциплін «Експериментальна психологія та психодіагностика», «Основи психотренінгу»  для студентів, які навчаються за спеціальністю «Медична психологія» і схвалено склад авторського колективу зі створення навчально-методичного посібника.

    Проведена робота над поповненням банку дидактичних тестових завдань, ситуаційних задач, практичних робіт з експериментальної психології та психодіагностики до змістових модулів: «Експериментальна психологія як наукова дисципліна», «Процедура та основні характеристики психологічного експерименту», «Вступ до психодіагностики», «Основи психодіагностичних досліджень», «Психодіагностичні методи дослідження»,  а також тренінгових завдань, ситуаційних задач, практичних робіт  з дисципліни: «Основи психотренінгу» з розділів «Формування групи. Знайомство. Введення групових правил. Поняття групової взаємодії», «Арт-терапевтичні методики в тренінгах», «Тренінги специфічних професійних умінь».

    На кафедрі доповнено банк психодіагностичних методик для використання на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Експериментальна психологія та психодіагностика» (методики дослідження пізнавальних психічних процесів: властивостей уваги, процесів та видів пам’яті, операцій мислення, методики діагностики індивідуально-типологічних властивостей особистості (темпераменту, характеру, здібностей): методика Леонгарда-Шмішека,  методика аутоідентифікації акцентуації характеру Е. Ейдеміллера, опитувальник здоров'я Д. Голдберга, діагностика факторів здорового/нездорового способу життя, методика оцінки «комунікативних та організаційних здібностей»тощо).

2.    Доценти Зорій Н.І., Тимофієва М.П., викладачі Пендерецька О.М, Осипенко В.А. з кафедрою психології та педагогіки НМУ ім. О. Богомольця заплановані співавторами національних підручників: «Психологія спілкування», «Соціальна психологія», «Тренінг спілкування».

3.  Кафедра психології та соціології є опорною кафедрою з навчальних дисциплін: «Експериментальна психологія та психодіагностика», «Основи психотренінгу».

4. 9 жовтня 2015 р. на кафедрі психології та соціології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» відбулась нарада профільних кафедр ВМНЗ України з навчальних дисциплін «Експериментальна психологія та психодіагностика», «Основи психотренінгу» напряму підготовки фахівців за спеціальністю «Медична психологія». У засіданні взяли участь в.о. завідувача кафедри психології та соціології БДМУ, проф. Алла Борисюк, завідувач кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова, проф. Наталія Пшук, викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки КНМУ ім. О.О. Богомольця Тетяна Тамакова, проректор з науково-педагогічної роботи та виховання, доц. Ніна Зорій, доц. кафедри психології та соціології Марина Тимофієва, викл. Любов Любіна, викл. Оксана Пендерецька, керівник Медико-психологічного центру БДМУ, доц. Олександр Поліщук.

На нараді обговорювались особливості організації навчального процесу на профільних кафедрах відповідно до змін у навчальному плані, а також у програмах з вказаних дисциплін, а саме: питання навчально-методичного забезпечення, використання сучасних інноваційних технологій в процесі викладання дисциплін, методики організації самостійної роботи у зв’язку зі зміною співвідношення між аудиторними заняттями та самостійною роботою студентів.

Учасники наради обмінялися досвідом застосування методів підвищення ефективності засвоєння практичних навичок з експериментальної психології та психодіагностики, психотренінгу під час виробничої практики студентів у лікувальних та лікувально-профілактичних закладах.

Особливу увагу було приділено обговоренню доповнень робочих навчальних програм інформацією, що відображає актуальну ситуацію в країні та дозволяє підготувати майбутніх фахівців до надання психологічної допомоги постраждалим під час воєнних дій, біженцям, переселенцям та особам, які втратили близьких.

5.   Співпраця Буковинського державного медичного університету (кафедри психології та соціології, Медико- психологічного центру) з психіатричною клінікою кантону м. Мюнстерлінген Тургау. Викладачем Пендерецькою О.М. проводились лекції та  майстер-класи з маріонеткової терапії – методика успішно використовується в лікарні. Намічені перспективи співпраці в межах україно-швейцарського проекту. Створено сайт україно-швейцарської співпраці https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/swiss/.Науково-практичний обмін

Співпраця між Буковинським державним медичним університетом та психіатричною клінікою кантону м. Мюнстерлінген Тургау http://www.stgag.ch/psychiatrische-dienste-thurgau.html триває з 2005 року.  У 2008 році між Буковинським державним медичним університетом та психіатричною службою кантону Тургау підписано угоду про партнерство. Активно підтримують та розвивають співпрацю теперішні очільники: університету - професор Т. Бойчук та клініки - доктор Г. Дамман.

Велику увагу в реалізації проекту партнерства відводиться науково-практичному обміну.

Викладач кафедри психології та соціології О. Пендерецька двічі у 2009 та 2012 роках представляла у психіатричній клініці м. Мюнстерлінген лекції та майстер-класи з маріонеткової терапії– методика успішно використовується в лікарні.

    У 2012 року відбувся візит делегації Буковинского державного медичного університету до психіатричної клініки м. Мюнстерлінген (кантон Тургау, Швейцарія). До складу делегації увійшли ректор університету професор Бойчук Т.М., керівник медико-психологічного центру доцент Поліщук О.Ю., доцент Тащук І.В., викладач кафедри психології та соціології Пендерецька О.М. Метою поїздки було розширення співпраці між БДМУ та клінікою у різних її аспектах, вивчення передових розробок, обмін досвідом. Зокрема за час візиту відбулась зустріч із головним лікарем психіатричної клініки паном Г. Дамманом і начмедом Р.П. Гербхартом, на якій обговорювались перспективи співпраці в межах україно-швейцарського проекту.


Стажування лікарів-інтернів

Важливою складовою співпраці є стажування лікарів-інтернів БДМУ у психіатричній клініці м. Мюнстерлінген, що відбувається щорічно, розпочинаючи з 2007 року. На стажуванні побували випускники спеціальності «Медична психологія» БДМУ різних років: Божко Н., Денека Ю, Тєліцин Р., Мензак О., Загорський В., Гара


Психологічний інтенсив

Щорічно з 2006 року під час літньої виробничої практики медико-психологічним центром проводиться тижневий психологічний інтенсив зі студентами та випускниками спеціальності “Медична психологія” на базі спортивно-оздоровчого табору БДМУ “Здоров’я” (Чернівецька область, Заставнівський  р-н, с. Репужинці). Лекції, семінари, тренінги, навчальні групи, майстер-класи, психологічні ігри, ворк-шопи, психологічні марафони проводять як знані українські та закордонні тренери, так і молоді фахівці.

З 2009 року у психологічному інтенсиві беруть участь в якості тренерів та лекторів співробітники психіатричної клініки м. Мюнстерлінген. Д-р. Р. Шнайдер виступав з доповіддю про психотерапію невротичних розладів та разом з Е. Кірюхіною проводив майстер-клас з інтерперсональної психотерапії. Професор Р. Кніпперс (університет м. Констанц, Німеччина) прочитав лекцію про генетику аутизму. У 2011 році Т. Менг провів групу арт-терапії прогресивними терапевтичними дзеркальними відображеннями, К. Татен виступила з доповіддю - історичним описом діяльності Г. Роршаха, який розпочинав свою діяльність психіатром у клініці м. Мюнстерлінген. У 2012 році планується участь у психологічному інтенсиві д-ра М. Хурста та Е. Кірюхіної.

  23-25 жовтня 2015 р. у ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет» у рамках співпраці між університетом та Психіатричною клінікою м. Мюнстерлінген (Швейцарія) відбувся навчально-практичний семінар«Операціоналізована психодинамічна діагностика (ОПД2). Базовий курс».

ОПД 2 це інструмент психодинамічної діагностики, який отримав широке міжнародне визнання. Велика увага приділяється не лише самій процедурі постановки психотерапевтичного діагнозу, але і плануванню адекватних психотерапевтичних втручань, а також обєктивній оцінці результатів лікування. Діагноз, згідно ОПД 2, базується на 5-ти вісях: «досвід хвороби і передумови до

лікування», «міжособистісні стосунки», «конфлікт», «структура», «психічні та психосоматичні розлади у відповідності до МКХ10». Система ОПД2 успішно застосовується в роботі з пацієнтами з депресивними розладами, панічними розладами, обсесивно-компульсивними розладами, соматоформними розладами і розладами харчової поведінки, рідше для психотичних розладів.

У семінарі взяли участь 20 практикуючих психотерапевтів, психологів, психіатрів та лікарів-психологів з Чернівців, Києва, Тернополя, Хмельницького, Одеси.

Ведуча курсу, професор, доктор медичних наук, Іза Саммет є головним лікарем Клініки психосоматичної медицини і спеціальної психотерапії в Гьоппінгені (Німеччина). Вона також є науковим координатором Психіатричної клініки Мюнстерлінген (Швейцарія) і професором медичного університету Парацельсіус в Зальцбурзі (Австрія). Професор Іза Саммет щиро ділилась власним великим клінічним досвідом в лікуванні психосоматичних захворювань, результатами власних досліджень у сфері психотерапії, зокрема психотерапевтичного стосунку.