«Cтоматологія» ОР «молодший спеціаліст» (денна форма навчання)