«Фармація» ОР «фаховий молодший бакалавр» (денна форма навчання)