«Фармація» ОР «молодший бакалавр» (денна форма навчання)