СОЦІОЛОГІЯ (навчально-методичний посібник)

Дата публікації допису: Nov 17, 2020 9:3:44 AM

Вивчаючи людину, можна дуже багато

 дізнатися про суспільство,

 вивчаючи суспільство, не можна вивчити людини.

(Айн Ренд)

Вивчення СОЦІОЛОГІЇ, в сучасних умовах інформатизації та глобалізації світу, має важливе значення у освітньому процесі молодих спеціалістів, оскільки є вагомою складовою їхньої загальної та професійної освіти. Яким є суспільство, в якому ми живемо, які його складові, які перспективи його розвитку, чи маємо ми можливість брати участь і впливати на суспільні процеси, як оволодіти навичками розумного управління і регулювання цих процесів у сучасному житті – це лише частина питань, відповіді на які допомагає знайти соціологія. Соціологія сприяє не лише формуванню знань про соціальну дійсність, а й одночасно пояснює логіку соціального розвитку, розробляє концептуальний апарат, методологію та методи соціологічних досліджень. Студенти вищих медичних закладів не тільки повинні оволодіти потрібними їм медико-соціологічними знаннями, але й навчитися застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Вони повинні вміти: аналізувати суспільне життя з точки зору соціології; визначати соціальні можливості людини та її діяльності в різних видах суспільств; застосовувати отримані знання з соціології медицини для встановлення належних стосунків з пацієнтами та колегами; організовувати виконання програми соціологічного дослідження; використовувати прикладну спрямованість сучасних соціологічних досліджень у сфері охорони здоров’я.

 

Колектив  авторів:

Слубська А. Я. – кандидат філософських наук, викладач кафедри психології та філософії.

Тимофієва М. П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та філософії.

Павлюк О. І. – кандидат політологічних наук, доцент кафедри психології та філософії.

Осипенко В. А. – кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології та філософії. 

 

Основні труднощі розуміння суспільних явищ полягає не в тому, щоб виявити якісь сенсаційні факти, зібрати статистичні дані або отримати доступ до ретельно приховуваних таємниць державного життя, а в тому, щоб знайти спосіб розуміння повсякденності.

(Олександр Зінов'єв)