Про залучення фахівців практиків до освітнього процесу на кафедрі психології та філософії

Дата публікації допису: Sep 24, 2021 8:13:2 AM

На кафедрі психології та філософії систематично запрошуються фахівці-практики для передачі професійного досвіду студентам, що навчаються за спеціальністю 225 «Медична психологія»

В процесі викладання професійно-орієнтованих навчальних дисциплін на кафедрі психології та філософії для студентів спеціальності 225 «Медична психологія» систематично залучаються представники РОБОТОДАВЦІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

Включення фахівців-практиків в освітній процес відбувається за допомогою таких результативних формах педагогічної взаємодії як лекції-бесіди, пресконференції, професійно-орієнтовані ділові ігри, майстер-класи тощо.

        3 листопада 2019 р. з метою співпраці з фахівцями-практиками, а також залучення роботодавців до освітнього процесу для студентів 4 курсу спеціальності 225 «Медична психологія» на базі «Обласного центру медико-соціальної реабілітації, відділення нейрореабілітації раннього віку» (м. Чернівці) разом з старшим викладачем к.пс.н. Любов’ю Любіною було проведене практичне заняття з навчальної дисципліни «Спеціальна психологія та дефектологія». Михайло Микалюк лікар-психолог, заступник директора з медичної частини Буковинського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Особлива дитина», познайомив майбутніх колег з особливостями проведення психокорекційної роботи з дітьми з особливими освітніми процесами у спеціально організованих приміщеннях.

05 листопада 2020 р. для проведення пресконференції на практичному занятті з навчальної дисципліни «Медична психологія. Вступ до спеціальності» (викладач – к.пс.н. Любов Любіна)  зі студентами 1 курсу спеціальності 225 «Медична психологія» була запрошена фахівець-практик лікар-психолог Чернівецької міської лікарні швидкої медичної допомоги, м. Чернівці– Ольга Кукурудзяк, яка поділилась досвідом роботи в клінічній установі. Ольга Кукурудзяк розповіла студентам майбутнім лікарям-психологам про психологічні аспекти професійної діяльності медичного психолога в закладах охорони здоров’я. Зокрема, під час пресконфренції були розглянуті наступні питання: професійний статус лікаря-психолога в умовах кліники; вимоги до обладнання кабінету психолога, обліково-звітної документації, методичного матеріалу; особливості взаємодії психолога з головним лікарем, завідувачами відділень та медичним персоналом лікарні на всіх етапах управління як процесу (вироблення і прийняття управлінських рішень, організація, контроль); біопсихосоціальна модель допомоги у клінічній практиці лікаря-психолога.

24 вересня 2019 р. в рамках проведення урочистого засідання студентського наукового гуртка присвяченого 75-річчю Буковинського державного медичного університету було проведено зустріч з практикуючими лікарями-психологами.

Олександра Усик лікар-психолог відділення неврозів Чернівецької обласної психіатричної лікарні поділилась своїм досвідом роботи та розповіла майбутнім фахівцям спеціальності 225 «Медична психологія» про особливості психологічної роботи з хворими з пограничними психічними розладами та з невротичними порушеннями.

Наталія Гринько лікар-психолог, к.м.н., викладач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка розповіла про можливість отримання різноманітних грантів закордоном та охарактеризувала відмінності у підходах до роботи лікаря-психолога в Україні та в країнах ЄС.

Ольга Кукурудзяк лікар-психолог Чернівецької міської лікарні швидкої медичної допомоги, м. Чернівці розповіла про особливості проведення психодіагностичної роботи та психологічної  реабілітації пацієнтів соматичного і психічного профілю із застосуванням спеціальних методик та сучасних технологій.

Катерина Фока лікар-психолог Чернівецького міського інсультного центру розповіла про особливості психологічної реабілітації інсультних хворих в залежності від стадії та перебігу хвороби.

Присутні також мали можливість переглянути відеозвернення лікарів-психологів Валентини Хром’юк та Владислава Рудого-Трипольського, випускників Буковинського державного медичного університету спеціальності 225 «Медична психологія», які наразі працюють лікарями у Німеччині. Випускники розповіли про перспективи працевлаштування закордоном та свій професійний шлях: від волонтерів у клініці, участь у інтеграційному курсі, співбесіду та працевлаштування у медичній клініці міста Гекстер, Німеччина.