Науково-методичний семінар, присвячений поточним подіям в Україні

Дата публікації допису: Mar 03, 2014 12:53:51 AM

  19 лютого на кафедрі психології та соціології за участю професорсько-викладацького складу було проведено науково-методичний семінар, присвячений поточним подіям в українській державі. Було визначено передумови виникнення Євромайдану як суспільно-політичного явища в Україні, простежено розвиток подій та ескалацію конфлікту. Зокрема, говорячи про передумови, к.політ.н. Бурейко Н.М. окреслила проблеми геополітичної конвергенції України у міжнародному та політичному дискурсах, що актуалізувалися у контексті саміту Східного партнерства у Вільнюсі. Викладач Тодоріко А.Д. проаналізувала різке зниження рівня довіри українського суспільства до політичних інститутів, простеживши динаміку політичної довіри з 1994 року по сьогодення.

Модератор семінару, завідувач кафедри психології та соціології Зорій Н.І. обґрунтувала процес міфологізації свідомості та роль міфологічного мислення у процесі формування психологічної цілісної особистості. Викладач Осипенко В.А. висвітлила вплив масової свідомості на індивідуальну свідомість у подіях сьогодення, звернувши увагу на розбіжності в політичної свідомості українців Сходу та Заходу. Ця тема викликала жваву дискусію. Так, викладач  Пендерецька О.М. акцентувала увагу на відмінностях у сприйнятті актуальних подій у різних регіонах України та на причинах виникнення цих відмінностей в історичному аспекті. Окремо був проаналізований медійний вплив на події, важливість незаангажованого їх висвітлення журналістами, що є  чинником формування неупередженої думки окремих громадян і верств населення. Старшим викладачем Безаровою Г.І. було наголошено на важливості дотримання демократичних засад розвитку суспільства із збалансованим рівнем політичної доцільності.

Психологи, політологи та історики кафедри дали власні оціночні судження суспільно-політичним подіям в Україні, засудивши протиправні насильницькі дії проти народу, та висловили пропозиції щодо інформаційної роботи зі студентами, спрямованої на зміцнення громадської позиції, розвиток політичної свідомості та культури, виховання патріотичності та моральності, а також забезпечення кожному студенту права на вільне висловлювання своїх поглядів і міркувань.