КНИГА ОТРИМАЛА ЖИТТЯ – Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання»

Дата публікації допису: Nov 17, 2020 9:1:24 AM

Колектив кафедри психології та філософії: Борисюк А. С., Зорій Н. І., Тимофієва М. П., Павлюк О. І., Любіна Л. А., Осипенко В., Слубська А. Я., Чікарькова М. Ю., Скакун І. О., Павленко М. Ю., Манчул Б. В. дослідили феномен кризи і висвітили результати в монографії.Колективна монографія присвячена теоретико-методологічному дослідженню проблеми особистості в умовах кризи. Колективом дослідників розглянуто найбільш актуальні питання – засади та функціонування особистості в умовах кризи; виникнення професійної кризи у процесі особистісного та професійного становлення особистості; філософсько-психологічні проблеми виховання особистості студента в умовах кризи вищої освіти, криз студентського віку; соціально-психологічні особливості адаптації особистості до кризи, проблеми внутрішньоособистісного конфлікту як кризи гармонізації особистості. Рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників.

Завдання психологічних наук має більш практично прикладний характер при розгляді феномену кризи.Дослідження впливу кризи на духовний стан людини, моделі адаптації до кризових проявів, тренінги як дієві інструменти подолання внутрішньо особистісного конфлікту – все це далеко не повний перелік психологічного аспекту в розумінні кризи. Психологічні методики аж ніяк не зможуть подолати кризу, однак здатні забезпечити підготовку людини до успішного життя в її умовах. Філософське розуміння забезпечує розуміння кризи як стандартного елементу життя, що потребує звичних зусиль для її подолання. Психологія ж надає практичні рекомендації як мінімізувати негативний вплив кризи на життя людини.

 Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 228 с.

Матеріал підготувала доцент Тимофієва Марина