Засідання наукового гуртка з психології

Дата публікації допису: Apr 16, 2019 11:22:22 AM

На кафедрі психології та філософії активно функціонує науковий гурток впродовж всього навчального року. У засіданнях гуртка беруть участь студенти БДМУ, які прагнуть підвищити рівень знань з психології. Найбільш активні учасники гуртка в подальшому виступають із доповідями на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.Під час наукових зустрічей розглядаються проблемні питання наукових досліджень; розкриваються особливості напрямків психології. Студенти мають можливість брати участь у тренінгах, круглих столах, майстер класах, а також запрошуються до участі в обговоренні спеціалісти-практики.

Колектив кафедри психології та філософії представив теми засідань, які допомагають студентам самореалізуватись в науковій діяльності, формуванні професійних якостей.

Завідувач кафедри, професор Алла Борисюк розпочала роботу гуртка у навчальному році, ознайомивши студентів з метою та особливостями діяльності наукового гуртка кафедри, запропонувавши внести побажання до плану роботи гуртка.

Старший викладач Любов Любіна провела засідання на тему: «Наукове дослідження, його принципи та структура». Було розглянуто методику та особливості організації нормативного процесу наукового дослідження, визначено зміст понять «наука», «наукова проблема»,  «наукова гіпотеза», «методи дослідження». Студенти мали можливість на прикладах будувати наукове дослідження: ідентифікація проблеми, формулювання гіпотези, підготовка до проведення дослідження.

Викладач Вікторія Осипенко до Міжнародного дня толерантності провела тренінг, під час якого було запропоновано розглянути питання міжетнічної толерантності, дослідити межі власної толерантності, визначити основні риси толерантної та інтолерантної поведінки в студентському середовищі та поза його межами, поділитись конструктивними стратегіями поведінки  при проявах інтолерантності зі сторони інших. Протягом тренінгу учасники вивели перцептивну тріаду толерувати-приймати-розуміти та наголосили на актуальній для студентів проблемі взаєморозуміння.

Анна Слубська організувала зустріч з молодіжним православним рухом Буковини. Засідання відвідали протоієрей Володимир Григорович, к. філос. н. Олександр Марчук, Катерина Марчук. Члени молодіжного товариства розглянули такі проблеми: дух, душа і духовний світ людини, таїнства як засіб для душевно та тілесного лікування, вплив духовного стану людини на лікування. Засідання було жвавим і досить прогресивним, тому що стосувалося методів лікування медикаментозними методами та особливостями духовного лікування.

Засідання студентського наукового гуртка БДМУ з психології на тему: «Теорія особистості в Позитивній психотерапії» під керівництвом доц. Марини Тимофієвої поглибило знання  студентів з позитивної психотерапії. В цьому  психологічному напрямку особистість розглядається через призму здібностей, самоствердження, самореалізації, підвищення своїх можливостей, здатності до позитивного росту. Основним описовим та операційним інструментом диференціального аналізу (один із розділів Позитивної Психотерапії) є актуальні здібності, які характеризують найважливіші параметри у становленні характеру людини, зміст і мотиви людської поведінки, міжособистісну взаємодію, конфліктогенністю тощо. На засіданні гуртківці практично опрацювали власну модель «Балансу», виділили чотири сфери особистості та реалізацію власного потенціалу.

Було проведене спільне засідання наукового гуртка кафедри з доцентом кафедри філософії ЧНУ ім. Юрія Федьковича Романом Рошкульцем під керівництвом доцента Ігора Скакуна. В ході обговорення актуалізувались аксіологічні та гносеологічні аспекти підготовки майбутніх медичних та фармацевтичних фахівців.

Діяльність студентського наукового гуртка сприяє оволодінню та розширенню теоретичного кругозору і наукової ерудиції, а також формує особистісні пізнавальні, морально-вольові якості.