Вебінар «Правила пошуку інформації в базах даних для навчальної та наукової діяльності. Правильність цитування та посилань у наукових текстах»

Дата публікації допису: Apr 15, 2021 6:56:8 AM

                                                                                     Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить,  той ніколи не перестає вчитися…

Г. Сковорода

 

12 квітня в рамках заходів до Дня науки в Україні для студентів Буковинського державного медичного університету спеціальності «Медична психологія», співробітники бібліотеки у співпраці з в.о. зав. кафедри психології та філософії, доцентом  Тимофієвою Мариною Пилипівною та здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю «223 Медсестринство» Галиною Марараш та Іриною Марчук провели вебінар ««Правила пошуку інформації в базах даних для навчальної та наукової діяльності. Правильність цитування та посилань у наукових текстах».

 Мета заходу – розкрити студентам ідею написання наукової роботи, ознайомити з ресурсами та правилами пошуку інформації в базах даних для навчальної та наукової діяльності.

Серед студентів спеціальності «Медична психологія» є молоді науковці, які прагнуть досліджувати і представляти суспільству власні досягнення. Їх перемоги на міжнародних конференціях підкреслюють жагу знань та мотивацію самовираження.

Головне призначення науки – отримання достовірного, істинного знання. Науку потрібно розглядати як поліструктурне утворення, можливість виділення в ній кількох структур, які перетинаються і взаємодіють одна з одною. Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмислення фактів не може існувати ніяка наука. Знання структури наукової роботи, вибір теми наукового дослідження є найважливішими етапами її реалізації, підкреслює Марина Тимофієва.

Під час заходу Галина Марараш та Ірина Марчук поділились досвідом вибору теми дослідження та процесом написання дисертацій. Розкрили особливості пошукового та емпіричного етапів дослідження.

Шляхом ознайомлення слухачів з електронними послугами та сервісами, інформаційними ресурсами, які доступні на офіційному сайті бібліотеки, до студентів та аспірантів була доведена інформація про наукометричні та реферетивні бази даних.

Бібліотекар 1 кат. Світлана Тулевська ознайомила слухачів з електронними послугами та сервісами, інформаційними ресурсами, які доступні на офіційному сайті бібліотеки, на прикладах показала, як проводити пошук інформації для написання наукових статей, дисертаційних робіт в бібліотечній програмі АРБІС-64.

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Аліна Ширєнкова коротко ознайомила із пошуковими системами, наукометричними ресурсами, доступ до яких наявний в нашому вузі.

Звернула увагу на наукометричну та універсальну реферативну базу рецензованої літератури та перевірених веб-джерел – Scopus,  яка надає своїм користувачам можливість отримати результати тематичного пошуку з однієї платформи зі зручним інтерфейсом, відслідкувати свій рейтинг в SCOPUS (цитування власних публікацій; індекс Гірша) та інше.

Показала можливості реферативної наукометричної бази даних наукових публікацій - Web of Science (WoS), яка пропонує доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів. Отже, користувач в змозі негайно отримати уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову спільноту.

ScienceDirect – повнотекстова база даних компанії Elsevier, яка має зручний та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, широко розповсюджені формати завантаження повних текстів (PDF і HTML) та наявність гіперпосилань на значну кількість науково-технічних і медичних статей на платформах інших видавництв. 

Головний бібліотекар Олена Гімчинська звернула увагу на потужну оперативну довідково-бібліографічна систему EBSCO, яка надає можливість пошуку повнотекстових, рецензованих статей наукових журналів, довідників та інших публікацій з різних наукових дисциплін.

Провідний бібліотекар Софія Задерей звернула увагу на те, що правильне використання цитат та оформлення посилань у наукових роботах є важливою складовою дотримання принципів академічної доброчесності та сприяє якісному інтегруванню українських дослідників у світову систему наукової комунікації. Звернула увагу на правильність опису публікацій згідно вимог міжнародного стилю – Vancouver style, який використовується в медицині та фізичних науках та застосовується при описі джерел до наукових публікацій в медичних фахових журналах, в т.ч. і нашого вузу.

На завершення, студентам та молодим науковцям було наголошено, що співробітники бібліотеки завжди готові допомогти їм у навчальній діяльності.

 

Наука складається з фактів, як будинок із каменів, але набір фактів ще не наука, так само, як купа каміння ще не будинок.

 

Пуанкаре А.

 

Інформацію на сайт підготували

доц. Марина Тимофієва та Софія Задерей