Брендування ВНЗ – запорука успіху в умовах конкуренції

Дата публікації допису: Dec 14, 2020 3:13:30 PM

                                                  Д. Огілві: «Бренд – це невловима сума властивостей продукту його імені…, ціни, історії, репутації і способу рекламування»

З метою популяризації освітніх послуг Буковинського державного медичного університету, 20 листопада викладачі кафедри психології та філософії доцент Марина Тимофієва, доцент Олеся Павлюк, ст. викладач Любов Любіна, викладач Вікторія Осипенко брали участь у науково-практичному консультаційному тренінгу-семінарі «Брендування ВНЗ – запорука успіху в умовах конкуренції».

За умови стрімкості зміни освітніх послуг, їх складності та невпевненості споживача в перевагах того чи іншого вищого начального закладу підвищується актуальність ознайомлення з основами концепції брендингу в освітній сфері, створення дієвих практичних розробок щодо виявлення та підвищення резерву освітнього потенціалу методом упровадження ефективних інноваційних технологій.

Бренд вищого навчального закладу – це не тільки його торгова марка, яка об'єднує назву, логотип (тобто графічне зображення) і звукові символи установиі освітніх послуг. Дане поняття стосовно освітньої установи вважається більш широким і багатогранним, оскільки поєднує додатково сам продукт (освітню послугу) і всі її відмінні характеристики, вірогідні очікування та асоціації, які сприймаються споживачем освітніх послуг і приписуються ними освітніх послуг, інформацію про споживача таких послуг, перелік певних переваг і пріоритетів.

Процес створення бренду ВНЗ передбачає залучення практично всіх співробітників закладу від технічного персоналу, студентів, професорсько-викладацького складу до керівника університету, протягом всього процесу від аналізу до просування його в зовнішньому середовищі.

Ведучі тренінгу д.е.н. Галина Студінська та професор Володимир Студінський з багатим практичним досвідом у сфері маркетингу та бренду розкрили структуру та основні напрямки, переваги та недоліки брендування. Знання та енергія тренерів мотивують до захоплення своєїю діяльністю.

Ефективний бренд ВНЗ забезпечує допомагає абітурієнтам та їхнім батькам зробити свій вибір виваженим та правильним, а головне, комфортним та результативним, а також додає освітній установі впевненості у майбутньому завдяки стабілізації усіх бізнес-потоків, мінімізації ймовірних фінансових та інших ризиків і витрат на розроблення та подальше впровадження нових проектів.

Матеріал підготувала доц. Марина Тимофієва