«Фармація» ОКР «бакалавр» (денна форма навчання)

                                        * - дисципліна читається на поточному та наступному курсі