Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі

+Силабус_ПМВ1к.doc