Дисципліни

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі психології та філософії:

ДОДИПЛОМНИЙ ЕТАП

І рівень акредитації

«Сестринська справа» ОР «молодший спеціаліст» (денна форма навчання)

«Cтоматологія» ОР «молодший спеціаліст» (денна форма навчання)

«Фармація» ОР «молодший спеціаліст» (денна форма навчання)

«Фармація» ОР «молодший спеціаліст» (заочна форма навчання)

«Фармація» ОР «молодший бакалавр» (денна форма навчання)

«Фармація» ОР «молодший бакалавр» (заочна форма навчання)

«Фармація» ОР «фаховий молодший бакалавр» (денна форма навчання)

ІІ-ІV рівень акредитації 

«Медицина» ОР другий (магістерський) / Medicine

«Медична психологія» ОР «магістр»

«Стоматологія» ОР «магістр» / Dentistry

«Фармація, промислова фармація» ОР "магістр"/ Industrial Pharmacy

«Фармація, промислова фармація» ОР "магістр", (заочна форма навчання)

«Технології медичної діагностики та лікування» ОР «бакалавр»

«Медсестринство» ОР «магістр»

«Медсестринство» ОР «бакалавр»

 ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ЕТАП

МЕДСЕСТРИНСТВО (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

СТОМАТОЛОГІЯ, МЕДИЦИНА (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

МЕДИЦИНА (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

ПЕДІАТРІЯ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

ПІДГОТОВКА КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ 

ІНФОРМАЦІЯ ДО КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ З ФІЛОСОФІЇ