102-ї підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Буковинського державного медичного університету

Дата публікації допису: Feb 09, 2021 3:28:31 PM

8 лютого 2021 року відбулося секційне засідання 102-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу Буковинського державного медичного університету. Викладачі кафедри психології та філософії традиційно взяли активну участь у висвітленні та обговоренні доповідей. Доповіді на конференції стали своєрідним підсумком проведеної науково-дослідної роботи кафедри за 2016-20 роки та були відображені в кафедральній монографії «Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання».

Доцент Марина Тимофієва презентувала доповідь на тему: «Профілактика та запобігання суїцидальної поведінки». Лейтмотивом доповіді стала актуалізація мети психопрофілактичної роботи, яка полягає в попередженні вірогідності появи суїцидальних тенденцій та виявленні станів, що створюють потенційну загрозу здійснення суїциду.

Доцент Ніна Зорій виступила з доповіддю «Академічна культура як інструмент підвищення мотивації студентів до навчання». Проректор з науково-педагогічної роботи та виховання БДМУ вказала на те, що підвищення мотивації студентів до навчання  відбувається в закладі вищої освіти, де позиціонується і формується академічна культура. 

Доцент Ігор Скакун у доповіді на тему: «Антропологізація в сучасних синергетичних системах» зауважив, що об’єктом сучасної науки частіше стають людиномірні системи: медико-біологічні об’єкти, об’єкти екології, об’єкти біотехнології, системи типу „людина-машина” тощо, а зміна характеру об’єкту дослідження в науці веде до зміни підходів і методів дослідження. 

Доцент Олеся Павлюк виступила з англомовною доповіддю на тему: «Methods Of Prevention And Overcoming Stress With The Help Of Proactive Coping Resources Among Students In Higher Educational Establishment», де відзначила поведінкові аспекти студентської спільноти та актуалізувала роль копінг-стратегій.

Старший викладач Любов Любіна у доповіді «Психологічні підходи до профілактики та подолання життєвих криз особистості» відзначила, що сукупність механізмів психологічного захисту та способів подолання стресових ситуацій складають адаптаційну систему особистості та сприяють формування її адаптивності.

Викладач Вікторія Осипенко, доповідаючи на тему: «Адаптаційний процес студентів-іноземних громадян: соціально-психологічні особливості», зауважила, що в сучасних умовах світової глобалізації, навчання в університеті іншої країни – це можливість особистісного та професійного становлення, цікавий і цінний досвід  не лише для студентів-іноземних громадян, а й для всіх учасників освітнього мультикультурного середовища.

Викладач Богдана Манчул презентувала доповідь англійською мовою на тему: «The Challengers Of The Scientific Disciplinary Structure», де було актуалізовано мультидисциплінарні аспекти в сучасній науковій парадигмі та їх використання в навчальному процесі.