Слухачі «Школи лідера БДМУ» ознайомились з основними принципами асертивної поведінки

Дата публікації допису: Apr 06, 2017 6:54:50 AM

На кафедрі психології та філософії БДМУ учасники проекту «Школи лідерів БДМУ» ознайомились з основними принципами асертивної поведінки як оптимального та найбільш конструктивного стилю міжособистісної взаємодії.

 Асертивність (від анг. assert – стверджувати, заявляти, доводити, відстоювати) – це філософія особистої відповідальності, що виявляється в самостверджувальній поведінці особистості й містить здатність людини відстоювати свої права без обмеження прав інших людей.

Основні засади асертивної поведінки ґрунтуються на принципах гуманізму, на противагу маніпуляції, жорстокості та агресії по відношенню до іншої людини.

Учасники працювали в форматі малої тренінгової групи під керівництвом викладача кафедри психології та філософії, кандидата психологічних наук Любові Любіної.

Основна мета тренінгу полягала у розвитку позитивної соціальної поведінки студентів-лідерів майбутніх лікарів, набуття ними таких важливих комунікативних навичок, як вміння висловлювати свою думку, захищати свої права та з повагою ставитись до думки та прав іншої людини, уважно слухати та прагнути до розуміння точки зору іншої людини, не боятись заперечувати та досягати поставленої мети.

В процесі групової роботи використовувались різноманітні комунікативні вправи, за допомогою яких учасники проекту мали можливість краще пізнати себе та свої паттерни поведінки, ознайомитись з особливостями асертивної, пасивної та агресивної моделей поведінки, програвати ситуації безоціночних висловлювань тощо. За допомогою рольової гри «Офіціанте, в моєму супі муха» учасники познайомитись з основними техніками асертивної поведінки та особливостями їх застосування в умовах конфліктної взаємодії.

В процесі обговорення студенти поділились своїми вражанням, думками та переживаннями, що виникали у них в процесі роботи. За підсумками заняття, більшість з них, зазначили, що набутті навички є для них корисними як для особистого так й майбутнього професійного життя, а також що розвиток асертивної поведінки майбутнього лідера сприятиме розвитку особистісної гнучкості, набуттю навичок ефективних стратегій поведінки у різних ситуаціях міжособистісної взаємодії.