Дистанційне навчання – нові кроки в науково-педагогічній діяльності кафедри психології та філософії  Буковинського державного медичного університету

Дата публікації допису: Apr 30, 2020 7:22:21 AM

Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої професійної діяльності людини, а тому стають предметом вивчення та аналізу, а для викладачів сміливого та професійного впровадження в навчальний процес. Забезпечення безперервності освіти є викликом часу та соціальним замовленням суспільства. Дистанційна форма навчання в Буковинському державному медичному університеті забезпечує постійний освітній професійний ріст особистості, відкриває студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає зовсім нові можливості для творчості, знаходження і закріплення різних професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

В.о. зав. кафедри психології та філософії доцент Тимофієва Марина Пилипівна зауважила, що швидкий перехід на дистанційне навчання під час карантину підкреслив майстерність та професійну компетентність наших викладачів. Активність дій, професіоналізм, згуртованість колективу – це ті людські здібності та риси, які є в команді.

 Під час карантину дотримуємось робочого плану кафедри: проводимо засідання кафедри, вносимо питання які необхідно вирішувати в нових умовах дистанційного навчання; ділимось досвідом, взаємовідвідуємо практичні та семінарські заняття, відкриті лекції, які були заплановані на березень і квітень; організовуємо онлайн-акції та тематичні зустрічі зі студентами, проводимо кураторські години, з ущільненим графіком особливо для іноземців.

 Викладачі кафедри психології та філософії під час   ДН використовують педагогічні технології: методологію індивідуальної роботи зі структурованим навчальним матеріалом, представленим в електронному вигляді; інформаційні технології: створення, передачі та збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного навчання (ДН). Використовуємо інструменти спілкування під час ДН: MOODLE, відео чат, електронну пошту, соціальні мережі, хмарні сервіси, Jamboard тощо.

При контролі знань під час дистанційного навчання використовуються такі методи педагогічного контролю як: тестовий, письмовий (наприклад, написання есе, що відсилаються викладачеві через Інтернет-технології або спілкування студента через чат з викладачем і групою); усний (наприклад, використання аудіо- та відеоконференцій). Даний метод дозволяє вирішити проблему особистісного контролю знань, адже при дистанційному навчанні може виникнути ситуація, що за студента вирішує завдання інша людина. Для підвищення ефективності контролю знань та умінь студентів у дистанційному навчанні потрібно використовувати сукупність різних видів та методів педагогічного контролю.

Під час ДН потрібно не лише збирати зворотний зв’язок від студентів, а й надавати їм свій: що виконано добре, над чим варто попрацювати, де найближча зона розвитку студента. Намагатись надавати більше підтримки, ніж критики, вони й так страждають від вимушеної соціальної ізоляції. Варто враховувати індивідуальні здібності, потреби, темперамент студента.

Під час спілкування зі студентами завжди відчуваєш їх настрій. Як під час традиційного навчання (особливо в період адаптації студентів)  так і зараз виникає потреба у проведенні психологічних індивідуальних консультацій. Тому проводимо онлайн-консультації для підтримки психологічного здоров’я наших студентів.

Кандидт політ.н., доцент Павлюк О.І. поділилась своїм досвідом. Давати відкриті заняття дистанційно, зауважила вона, мабуть, навіть легше  - скинув посилання на пошту і будь-хто бажаючий можу долучитись. Звісно он-лайн пари – це зовсім інший формат освітнього процесу. Оскільки пари з філософії для іноземних студентів ведуться по 2 групи разом, то прийшлось адаптовуватись та використовувати різні методи навчання і форми опитування. Обов’язково даю індивідуально кожному завдання напередодні – часто це творчі доповіді чи ессе. Після виступу кожен бажаючий може задати запитання до доповідача, нерідко виникають запеклі дискусії. Також після доповіді кожен отримує по 2 запитання, які стосуються всієї теми семінару. Тому дуже легко визначити як студент орієнтується у темі і чи взагалі готовий до заняття. Використовуючи Google Meet, студенти чудово презентують доповіді та презентації онлайн, транслюючи їх безпосередньо у відеоконференції. Дуже подобається як іноземні студенти готують творчі завдання з філософії – у них інше світоглядне бачення звичних для нас речей. Студенти з Індії, Сирії, Єгипту, Гани часто висловлюють контраверсійні думки у своїх презентаціях і ми обговорюємо їх на парі. Тому обов’язково на кожну тему розробляю контрольні запитання, питання для дискусії, які часто є провокативними, ситуативні задачі та готую наочність.

За допомогою MOODLE є можливість протестувати всіх одночасно під час заняття, адже на платформі є функція регулювання і обмеження у часі, а також опція «Повноекранний режим з Javascript безпекою», яка відкриває вікно тесту на весь екран і закриває інші вікна, не допускаючи навігаційне управління. При цьому недоступні команди: копіювати, вставити та контекстне меню, а також блокується  доступ до інших програм. Постійно користуюсь цією опцією, щоб мінімізувати списування під час тестування. Крім того функція випадкового відбору питань дозволяє, щоб студенти, які, до прикладу, проживають у одній кімнаті в гуртожитку, отримували інші питання при проходженні одного і того ж тесту. І найприємніше – не потрібно довго перевіряти відповіді, адже MOODLE виконує статистичну обробку результатів тестування і виводити ці результати у таблицю.

 Для підтримки зв’язку, нагадування та комунікації із студентами також використовую Viber , Telegram та  WhatsApp. Студенти сумлінно виконують завдання та хочу відзначити 100% відвідуваність інтернет-пар, адже до них можна підключитись, не виходячи з дому, маючи лише доступ до інтернету.

Заступник з навчальної роботи кафедри, к.психол.н., ст.викл. Любіна Л.А.  підкреслює, що в умовах дистанційного навчання науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку вищої медичної освіти в Україні, впровадженню новітніх форм освітньої підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Вимушені зміни, що відбуваються в системі вищої освіті, зумовлені карантинними заходами висунули вимоги до перебудови всіх форм навчального процесу: організаційних, змістових, структурних, комунікативних тощо. Ці та інші питання є предметом розгляду на засіданнях кафедри психології та філософії. Зокрема, 15 квітня 2020 року на черговому засіданні кафедри ст.викл. Любіна Л.А. представила актуальне питання сьогодення на тему: «Інтерактивна лекція як сучасна форма викладання навчальної дисципліни». Доповідачка зауважила, щоісторично лекція для студента була основним джерелом нової інформації і лектор був носієм цієї інформації. Тому традиційно лекція пов’язувалась з конспектуванням матеріалу, над яким студентові необхідно було подальше працювати. Оскільки написання навчальних посібників і їх видання було складним і тривалим процесом, матеріал в посібниках піддавався старінню, тому лектор був носієм найновішої інформації, що підвищувало цінність конспектів. Засвоєння інформації залежало від уміння лектора подати матеріал і здатності студента його сприйняти і законспектувати.  У наш час ситуація кардинально змінюється, що призводить до змін у структурі навчального процесу. Комп’ютеризація дала якісно нові можливості доступу до інформації і для розвитку навчального процесу, тому те, що вчора було недоступним, сьогодні стає загальноможливим. За таких умов стають неминучими зміни у структурі всіх видів занять, зокрема й лекційних. Реалізація завдань удосконалення освіти у вищому навчальному закладі потребує впровадження інтерактивних методів навчання на всіх етапах навчального процесу. Інтерактивна лекція дозволяє поєднати керуючу роль викладача з високою активністю студентів на основі використання сучасних інтерактивних технологій. Перевагами інтерактивної лекції є можливість опрацювання великого масиву інформації, налагодження оперативного зворотного зв’язку зі студентами, інтенсифікації педагогічної праці, мобілізація мислення, знань та умінь студента, реалізація інтерактивних методів навчання, досягнення високих результатів навчальної діяльності.

17 квітня 2020 року к.психол.н., ст.викл. Любіна Л.А. провела відкрите семінарське заняття з навчальної дисципліни «Історія психології та сучасні напрямки у психології» для студентів 1 курсу, медичного факультету №4, спеціальності 225 «Медична психологія» на тему: «Аналітична психологія Карла Юнга. Індивідуальна психологія Альфреда Адлера». Заняття проводилось з використанням інтерактивних форм роботи, студенти відповідали на запропоновані до теми запитання за допомогою інтерактивної техніки «мікрофон», зміст якої полягає у тому, що кожний студент мав можливість висловлюватись швидко по черзі відповідаючи на запитання й передавати уявний «мікрофон» своїм товаришам по групі. Перевагами цього методу є висока активність студентів, що полегшує викладачу можливість оцінити їх знання на семінарському занятті. Студенти також мали можливість презентували свої доповіді у вигляді презентацій Power Point, з подальшим колективним обговоренням та активною дискусією. Детальний розбір проведеної роботи дозво­лив визначити найбільш раціональні ідеї та рішення, зробити наголос на сильних сторонах обговорення, позитивних результатах.

Доцент Скакун І.О. поділився досвідом проведення пари та представив колективу 10 квітня відкрите семінарське заняття  для спеціальності «Медицина», 1 курс 13-14 групи на тему: «Тенденцій сучасної філософії». Переведення одразу виключно на дистанційну форму роботи викликало певні незручності. Однак, спільні зусилля керівництва університету, професорсько-викладацького складу та студентства дозволяють констатувати головне – якість освіти в БДМУ в нових умовах на належному рівні.

К. філос. н. Слубська А.Я. проводить заняття зі студентами коледжу БДМУ, підкреслила, що студенти з відповідальністю готуються до занять. Під час дистанційного навчання використовуються ті інтернет-ресурси до яких раніше не звертались, пошуковий процес інформації у студентів покращився. Після доповідей студентів та представлених  презентацій активні обговорення, які підвищують рівень засвоєння знань. 

Свій коментар щодо напрямків дистанційного навчання надала к .психол. н., викладач Осипенко В.А.: «Студенти відмічають можливість більшого використання наочного та стимульного  матеріалів, використання аналізу, синтезу й порівняння  переваг і недоліків віртуального спілкування і його складових на власному досвіді, що формує практичні вміння та навички. Варто відмітити, що на «Основах психотренінгу» особлива увага, в сучасних умовах, була приділена поняттям і формам дистанційної роботи лікаря-психолога: онлайн-тренінги, вебінари, майстер-класи. Розглянуто особливості організації, формування та функціонування віртуальних тренінгових груп тощо, проте відчутним для студентів є брак «живого спілкування» та можливості «живої» рефлексії.

13.04.2020р. було проведено відкриту пару (практичне заняття)  з навчальної дисципліни «Основи психотренінгу» для студентів 4к., 1 гр., сп-ть «Медична та психологічна реабілітація» на тему «Компоненти тренінгу» для слухачів «Школи молодого викладача» та викладачів кафедри психології та філософії. Відкрита пара об’єднала понад 20 гостей – співробітників БДМУ. З привітанням до всіх присутніх звернулась керівник «Школи молодого викладача», проректор з науково-педагогічної роботи та виховання БДМУ доц. Зорій Н.І.

Під час пари використовувались різні форми роботи та контролю знань студентів, всіх учасників відкритого заняття було під’єднано до Jamboard для виконання практичних завдань. Більшість практичних завдань була направлена на формування критичного мислення, розвиток вмінь та навичок психолога-тренера у складних (кризових) ситуаціях під час організації тренінгу.  

Щотижня (на початку карантину двічі на тиждень) проводяться кураторські години зі студентами 47 гр., 3 курс, мед. фак. №3. Під час кураторських годин здійснюється психологічна підтримка для іноземних студентів, які цьогоріч складатимуть ліцензійований іспит «КРОК», надається необхідна інформація від адміністрації університету та деканату медичного факультету№3: щодо поведінки студентів під час карантину, навчального процесу, онлайн-відробіток, користування eznew. Проінформовано студентів групи про можливості отримати консультацію лікаря  та медичну допомогу для студентів-іноземних громадян (в гуртожитку БДМУ №4), систематично обговорюються питання навчальної діяльності, основних труднощів дистанційного навчання та життя в обмежених умовах, наголошується про необхідність дотримання організації часу, режиму роботи та відпочинку студентами. Окрім того, з кураторською групою було проведено два тренінгових заняття на теми «Мої ресурси» (26.03.2020р.) та «Значення досвіду у формуванні особистості майбутнього лікаря»  (13.04.2020р.).

Cоціально-психологічний проект «ТЕРИТОРІЯ ЗУСТРІЧІ»/«THE LOCATION» для студентів 1-6 курсів БДМУ з українською та англійською мовами навчання продовжує свою роботу (ведучі – викл. Осипенко В.А.// гол. куратор мед. фак. №3 Гарвасюк О.В. Проведено чотири тренінги у форматі відеозустрічей Hangouts Meet: 02.04.2020р. – перший онлайн-тренінгу «Social distancing physical distancing + social solidarity», друга онлайн-зустріч «Щастя – можливість вибору» відбулась 09.04.2020р., 16.04.2020 р. проведено третій онлайн-тренінг на тему «Вміння працювати в команді». Деталі за посиланням: https://www.bsmu.edu.ua/news/coczialno-psihologichnij-proekt-teritoriya-zustrichi-the-location-prodovzhu%D1%94-svoyu-robotu-u-novomu-formati/ 23.04.2020р. – проведено тренінг на тему «Етнічна ідентичність як шлях до толерантності». Такий формат підтримує мульти-етнічний простір студентів БДМУ з України, Йорданії, Польщі, Індії, Гани тощо.

30.03.2020р. взяла участь у прямому ефірі медійної плаформи  #ShpaltaTalks, в якому дано інтерв’ю психолога на тему: «Як не зійти з розуму, сидячи вдома», який набрав  8 689 переглядів. Посилання:https://www.facebook.com/shpalta.media/videos/233423341133145/UzpfSTEwMDAwODMwMzUzOTMzNTozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTg4MzE2Mzk5OjE3NTMwMjQ5NjcxMTMxMjc1MDM/

30.03.2020р. в співавторстві з в.о. завідувача кафедри психології та філософії, доцентом Тимофієвою М.П.  підготовлено та опубліковано статтю на тему: «Як потурбуватися про психічне здоров’я у тривожні часи», в якій висвітлено  питання особливостей життя з тривогою, захисту психіки і  здоров’я, «інформаційної психогігієни» та турботи про себе, наданні  рекомендації щодо психологічного здоров’я. Посилання:https://www.bsmu.edu.ua/blog/yak-poturbuvatisya-pro-psihichne-zdorovya-u-trivozhni-chasi/?fbclid=IwAR1AoZS1Tm6LGqLoTwZ7dQiNZtbp8Wk_9AXdv_tztirSNZV_6Bpf1-uHEHU