Безарова Галина Іванівна

Закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича  у 1970 році, спеціальність «Історія», кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.
 Працює в університеті з 1973 р. на посадах: старшого лаборанта, завідувача навчально-методичним кабінетом кафедри, одночасно – викладач-сумісник з філософії та релігієзнавства; викладачем кафедри суспільно-гуманітарного профілю.
 З 2003 р. – старший викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету, виконує обов’язки зам. завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.
 В даний час викладає історію України та філософію.
 Науковий інтерес складають проблеми філософії та релігієзнавства. Зокрема, питання місіонерської діяльності в протестантизмі; взаємозв’язок східної філософії зі східною традиційною медициною; філософія постмодернізму і проблеми духовності та моральності.
Є автором і співавтором  68 наукових статей, 53 тез доповідей, брала участь у 34 конференціях, підготувала навчально-методичний посібник «Релігієзнавство», затвердженого Міністерством охорони здоров’я України. З грудня 2012 р. є членом авторського колективу по укладанню національного підручника з історії України для студентів вищих навчальних закладів.

Здійснювала керівництво студентськими науковими роботами з історії України:

1.  Чунчул О. «Проблема формування національної свідомості українців у незалежній Україні» // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції «Формування громадянської позиції в системі органів студентського самоврядування» (3-4 березня 2016 р.). – Чернівці, вид-во Буковинського державного медичного університету, 2016 . – 174 с. –  С. 82-83.

2.  Матвіїва Б. «Вплив історії на формування громадянської позиції сучасної генерації» // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції «Формування громадянської позиції в системі органів студентського самоврядування» (3-4 березня 2016 р.). – Чернівці, вид-во Буковинського державного медичного університету, 2016 . – 174 с. –  С. 61-62.

                                   

Брала участь у науково-практичних конференціях:

1.                     Міжнародній науково-практичній відео-конференції «Соціальна робота та соціальне забезпечення соціальної політики України» (21-22 квітня 2016 року). Виступила на засіданні секції «Соціум як життєвий світ особистості», ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – м. Чернівці.   

2.                     Науково-методичній конференції професорсько-викладацького складу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» «Актуальні  питання  вищої  медичної  та  фармацевтичної  освіти:  досвід, проблеми,  інновації  та  сучасні  технології» (20 квітня 2016 р.). – м. Чернівці.

3. 97-й науково-практичній конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (15, 17, 22 лютого 2016 р.). – м. Чернівці.

4. ІІ-й науково-практичній конференції «Революція гідності. Три роки по тому» http://www.bsmu.edu.ua/uk/news/events/actual_events/5268-revolyutsiya-gidnosti-tri-roki-po-tomu

 


Список праць

1.      Безарова Г. І. Моральність та релігійність у сучасному світі: порівняльний аналіз / Г. І. Безарова // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – № 2 (10). – C. 75-80.

2.      Безарова Г. І. Філософсько-релігійний зміст поняття духовності / Г. І. Безарова // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2014. – №4 (4). – C. 46-50.

3.      Безарова Г. І. Деякі проблеми формування особистості лікаря в умовах інформаційного суспільства / Г. І. Безарова  // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2015. – №1 (5). – С. 29-35.

4.      Безарова Г. І. Основні тенденції розвитку моральності та релігійності у сучасному суспільстві / Г. І. Безарова  // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2015. – №3 (7). – С. 27-33.

5.      Безарова Г. І. Проблема предмету та об’єкту в методології історії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2017. – №2 (14). – С. 62-68.

1. Історія України: Нац. підручник для викладачів і студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ—IV рівнів акредитації. Затверджено МОЗ України / В. А. Качкан, В. М. Левандовський, Г. І. Безарова та ін.; за ред.. В. А. Качкана. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 360 с.

Власний внесок. Назва розділ 11:

Національно-державне відродження України (друга половина 80-х років ХХ ст. – початок ХХІ ст.). – С. 320-355.

2. Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я сільської молоді : [колект. монографія] / Н. І. Зорій, А. С.  Борисюк, М. П. Тимофієва, Г. І. Безарова, Л. А. Любіна, В. А. Осипенко, О. М.  Пендерецька, О. І. Павлюк, А. Я. Слубська // відп. ред. Н.  І.  Зорій. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 228 с.:

Власний внесок. Назва підрозділівв:  

1.9. Безарова Г. І. Функціональний вплив релігії на психічний та психологічний стан молоді в умовах сучасного суспільства. – С.62-66.

1.10. Безарова Г. І.  Релігійна особистість та основні типи її релігійності. – С. 67-72.

1.11. Безарова Г. І., Слубська А. Я. Проблема вибору нетрадиційної віри. – С. 79-90.

2.6. Безарова Г. І. Одкровення і психотехніка в догматичних релігіях (практичний аспект в межах дослідження)  – С. 133-139.

3. Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків: [колект. монографія] / А. С. Борисюк, Н. І. Зорій, М. П.  Тимофієва, Г. І. Безарова, Л. А. Любіна, В. А. Осипенко, О. І. Павлюк, О. М.  Пендерецька,
А. Д. Тодоріко // відп. ред.
А. С. Борисюк.– Чернівці: Технодрук, 2016. – 264 с.

1.5. Безарова Г. І.  Концептуальні підходи до феномену духовності в сучасній філософській та психологічній літературі. – С. 40-51.

1.6. Безарова Г. І.  Деякі проблеми особистості в умовах інформаційного суспільства (медичний аспект). – С. 52-62.

1.7. Безарова Г. І.  Особливості орієнтації майбутніх лікарів на духовні цінності як один із важливих критеріїв духовного розвитку особистості. – С. 63-69.

1.9. Безарова Г. І.  Моральність та релігійність у сучасному світі: порівняльний аналіз. – С. 77-86.

Comments