Пендерецька Оксана Михайлівна

1992 року закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича, спеціальність  "Практична психологія".

У 1992-1994 рр. викладала у педагогічному училищі та фінансовому коледжі.

1996 р. закінчила педагогічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Практична психологія».

Працювала психологом-консультантом у соціальній службі «Народна допомога».

З 1996 по 1999 р. – викладач кафедри психології педагогічного факультету Чернівецького державного університету.

 З 2000 р. – викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету. З моменту заснування у 2004 р. – психолог-консультант Медико-психологічного центру БДМУ, веде тренінгові та психотерапевтичні групи.

Викладає дисципліни: «Вікова та педагогічна психологія», «Основи психотренінгу», «Психологія особистості», «Основи психологічного консультування», «Психологія сім’ї», «Арт- та ігрова психотерапія».

Сфера наукових та практичних зацікавлень: психологічне консультування, індивідуальна та групова психотерапія, тілесно орієнтована психотерапія, нозопсихологія, психотренінг, арт-терапія, психологія кризових станів.

 

Список публікацій

 
1.     Пендерецька О.М. Поняття символу в психоаналітичній термінології З. Фройда// Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія. – Вип. 56. – Чернівці, 1999. – С. 133 – 138.
2.     Бойченко О.В., Пендерецька О.М. Традиційні образи в глибинній психології. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1999. – 56 с.
3.     Бойченко О., Пендерецька О. Між твором і текстом, або Нестерпна пластиліновість буття// Четвер. - №11. – 2000. – С. 147-150.
4.     Пендерецька О. Едіпів комплекс// Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001. -  С. 166-167.
5.     Пендерецька О. Психоаналіз у літературознавстві// Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001. -  С. 455-457.
6.     Поліщук О.Ю., Пендерецька О.М., Єрмакович І.І., Юрценюк О.С., Вербовський О.В. Особистісна тривожність та причини розвитку інфаркту міокарда// Українські медичні вісті. – Т.4. - №1(62). - 2001. –  С. 86.
7.     Державний стандарт вищої освіти України: освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.110.110 “Медична психологія” напрямку підготовки  6.11.01. Медицина. – Міністерство освіти і науки України. – К., 2001. – 45 с. (у колективі співавторів)
8.     Державний стандарт вищої освіти України: освітньо-професійна програма за спеціальністю 7.110.110 “Медична психологія” напрямку підготовки 6.11.01. Медицина. – Міністерство освіти і науки України. – К., 2001. – 62 с. (у колективі співавторів)
9.     Поліщук О.Ю., Юрценюк О.С., Тащук І.А., Пендерецька О.М. Тривожність та алекситимія у хворих на інфаркт міокарда// Буковинський медичний вісник. – 2002. – Т. 6. - №2. – С. 72-75.
10.  Пендерецька О.М. Врахування текстових маркерів індивідуально-психологічних відмінностей у навчальному процесі// Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини (Матеріали 83-ї підсумкової наукової конференції співробітників Буковинської державної медичної академії). – Чернівці, 2002. – С. 185-187.
11.  Полищук А.Ю., Пендерецкая О.М., Юрценюк О.С., Тащук И.А., Вербовский В.В. Тревожность и алекситимия у больных инфарктом миокарда// Материалы Российского национального конгресса кардиологов. – Москва. – 2002.
12.    Коломоєць М.Ю., Поліщук О.Ю., Пендерецька О.М., Троян М.Ф. Виробнича практика студентів ІІ-ІV курсів медико-психологічного факультету вищих медичних навчальних закладів// Матеріали конференції “Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України”. – Чернівці. – 2002.
13. Програма (наскрізна) та методичне забезпечення з виробничої практики для студентів ІІ-VІ курсів медико-психологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – К., 2002. – 58 с. (у колективі співавторів).
14.  Коломоєць М.Ю., Зорій Н.І., Пендерецька О.М. Оптимізація підготовки викладачів для забезпечення викладання медико-біологічних та клінічних дисциплін студентам медико-психологічного факультету// Матеріали науково-методичної конференції “Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України”. – Чернівці, 2002.
15.  Максименко С.Д., Зорій Н.І., Пендерецька О.М. Психологія особистості та індивідуальних відмінностей. Навчальна програма для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (медико-психологічний факультет) за спеціальністю 7.110.110 – “Медична психологія”. – К., 2002.
16. Максименко С.Д., Зорій Н.І., Пендерецька О.М., Вітенко Т.І. Вікова та педагогічна психологія. Навчальна програма для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (медико-психологічний факультет) за спеціальністю 7.110.110 – “Медична психологія”. – К., 2002.
17.  Зорій Н.І., Петринич О.А., Пендерецька О.М. Психологічні аспекти діяльності сімейного лікаря// Матеріали науково-методичної конференції “Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України”. – Чернівці, 2002.
18.   Пендерецька О.М., Говалешко О.М. Популярність особистості як чинник позитивного впливу на процес творчого розвязання конфліктів// Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія. – Вип. 153. – Чернівці, 2002. – С. 19-24.
19.  Пендерецька О.М., Толочко І.М. Конфлікт інтерпретацій у консультативній роботі з підлітками та юнацтвом// Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія. - №175. – Чернівці, 2003. – С. 168-172.
20.  Пендерецька О.М., Говалешко О.М. Роль самоусвідомлення у творчій реалізації особистості// Збірник VІ Костюківських читань “Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку” (28-29 січня 2003 р.). – Ч.2. – К., 2003. – С. 30-34.
21.   Коломоєць М.Ю., Поліщук О.Ю., Пендерецька О.М., Гребенюк В.І. Методичні вказівки з організації та проведення виробничої практики студентів 2 курсу спеціальності “Медична психологія” з догляду за хворими з елементами психологічного спостереження. – Чернівці, 2003. – 24 с.
22.Коломоєць М.Ю., Поліщук О.Ю., Пендерецька О.М. Перший досвід організації виробничої практики студентів медико-психологічного факультету// Матеріали конференції “Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України”. - Харків, 2003.
23. Поліщук О.Ю., Лазук-Бендас Т.І., Карвацька Н.С., Пендерецька О.М. Медико-психологічний центр Буковинської державної медичної академії як база викладання професійно-орієнтованих дисциплін студентам спеціальності “Медична психологія”// Матеріали 86-ї підсумкової наукової конференції співробітників Буковинської державної медичної академії. – Чернівці, 2004. 
24.   Пендерецька О.М. Вікова психологія в структурі підготовки лікарів-психологів. – Матеріали ІІ міжрегіональної науково-методичної конференції “Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах”, 18-20 травня 2004 р. – Харків, 2004.
25.   Зінзюк Л.А., Пендерецька О.М. Психологічна культура студентів у вищому навчальному закладі// Другі Ірпінські міжнародні педагогічні читання (науково-практична конференція) “Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти” 21-22 травня 2004 року – Ірпінь, 2004.
26.  Поліщук О.Ю., Пендерецька О.М., Лазук-Бендас Т.І. Підготовка студентів за спеціальністю “Медична психологія” на базі медико-психологічного центру Буковинського державного медичного університету// Матеріали науково-методичної конференції “Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції” (13-14 травня 2005 р.)
27.  Пішак В.П., Коломоєць М.Ю.,    Зорій Н.І., Пендерецька О.М. Проблеми підготовки лікарів за спеціальністю “Медична психологія”// Матеріали науково-методичної конференції “Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції” (13-14 травня 2005 р.)
28.  Поліщук О.Ю., Пендерецька О.М., Тащук В.К. Взаємодія лікаря з хворими на інфаркт міокарда з урахуванням рівня особистісної й ситуативної тривожності та алекситимії/Матеріали науково-практичної конференції «Щорічні терапевтичні слухання» 15-16 квітня 2010 р., м. Харків, ХНМУ. – с. 187.
29.  Зорій Н.І., Безарова Г.І., Пендерецька О.М. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця в галузі медицини та фармації/Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції: Матеріали навчально-наукової конференції. – Чернівці, 2009. – с. 30.
30.  Юрценюк О.С., Поліщук О.Ю., Пендерецька О.М. Взаємозв’язок типів реагування на хворобу та суб’єктивних скарг хворих на ішемічну хворобу серця/Матеріали симпозіуму та пленуму з міжнародною участю “Індикатори якості надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги». – Чернівці, 25-26 вересня 2010 р.
31. Осипенко В.А., Зінзюк Л.А., Пендерецька О.М. Асертивність як запорука психологічного здоров’я студентської молоді. Материали за 7-а международная научная практическая конференция, «Образование и наука на ХХІ век, - 2011. Том 13. Психология и социология. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 6-8 с.
32.  Пендерецька О.М., Ганжа В.Д., Поліщук О.Ю., Кнут Р.П., Кукурудзяк О.С. Ефективність застосування психологічної корекції у хворих із серцево-судинною патологією. - Україна. Здоров'я нації. - № 1(17). - 2011. - С. 74-77.
33. Пендерецька О.М., Поліщук О.Ю. Досвід проведення психологічного інтенсиву під час літньої виробничої практики зі студентами спеціальності «Медична психологія» Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції», м. Чернівці. – 2011. – С.119-120.
34.   Пендерецька О.М., Поліщук О.Ю., Юрценюк О.С., Тащук В.К. Особистісні особливості та актуальний психоемоційний стан пацієнтів з інфарктом міокарда Український кардіологічний журнал. – додаток № 1.- 2011. – Матеріали ХІІ Національного конгресу кардіологів України – Київ,  21-23 вересня 2011р., – С. 179-180.

 

Comments