Осипенко Вікторія Анатоліївна

  •  Закінчила юридчний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича у 2000 році за спеціальністю «Правознавство», ОКР – магістр права. 
  •  Працює в університеті з 2000 р. на посаді викладача кафедри суспільних наук.
  • З 2003 р. –   викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету.
  • В даний час на кафедрі викладає навчальні дисципліни «Соціальна психологія», «Психологія спілкування», «Основи психології. Основи педагогіки» (для англомовних студентів) .
  • У 2003 році запланувала кандидатську дисертацію на тему: „Соціально-психологічні особливості  адаптивної поведінки студентів-медиків”, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія.
  • Практикуючий психолог медико-психологічного центру БДМУ (для українських студентів та студентів – іноземних громадян).
  • Тренер навчально-терапевтичної групи для студентів БДМУ в напрямку «Психодрама».
  • Учасник Буковинського проекту групової психотерапії  (напрямок: «Психодрама»).
  • Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: навчального посібника "Psychology and Fundamentals of Pedagogics" для  іноземних студентів вищих   навчальних закладів III-IV рівнів акредитації з англійською мовою викладання, рекомендованого Міністерством освіти і науки України (у співавторстві).
  • Наукові напрямки: соціально-психологічні особливості адаптації, адаптивної поведінки; соціокультурна адаптація студентів-іноземних громадян;  подолання дезадаптивної поведінки студентів - медиків; соціалізація; особливості взаємодії лікар-пацієнт.

 Список публікацій:

Осипенко В.А. Теоретичні проблеми психологічного дослідження феномену адаптивної поведінки студентів-медиків. - Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Фр.: Вид-во Плай, 2001. – Вип. 6. – ч.2. – С. 229-238.

Осипенко В.А. Поняття адаптації в соціальній психології. -  Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Плай, 2002. – Вип. 7. – ч.1. – С. 154-160.

Осипенко В.А. Соціально-психологічні особливості стресу та його вплив на студентську адаптацію. - Актуальні проблеми психології. – К.: Ін. психології Г.С. Костюка АПН України. – 2002. Т.1. ч.5. – С. 115-122.

Осипенко В.А. Вплив виховання на адаптивну поведінку студентів-медиків. - Матеріали науково-методичної конференції „Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України” 20-22 листопада 2002р. м. Чернівці. – С.54-56.

Осипенко В.А. Соціально-психологічні особливості механізму ідентифікації. - Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського ун-ту, 2003. – Вип.8. – Ч.1. – С.125-130.

Осипенко В.А. Проблеми психологічної адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах. - Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського ун-ту, 2003. – Вип.8. – Ч.2. – С.31-39.

Осипенко В.А. Особливості ціннісних орієнтації студентів-медиків. - Матеріали науково-практичної конференції “Україна наукова 2003”. – Т.6. – Психологія.  – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С.61-63.

Осипенко В.А. Структура особистості студента-медика. - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова’2003” 16-20 червня 2003 р. м. Дніпропетровськ – С. 63-65.

Осипенко В.А. Проблема особистісної дезадаптації студентів-медиків до умов навчання у вищому навчальному закладі. - Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції  „Наука і освіта ‘2004”. Т.29. – Психологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.

Осипенко В.А. Саморегуляція як фактор мотивації і організації власної поведінки студентів-медиків. - Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу ‘2004” 1-15 листопада 2004 року – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 59-60.

Осипенко В.А. Особистість студента-медика  в структурі соціальної адаптації. - Використання психолого-педагогічних технологій у процесі підготовки практичних психологів і вчителів: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. –Чернівці: „Рута”, 2004. – С. 51-56.

Осипенко В.А. Теоретичні проблеми дослідження психологічних особливостей студентської дезадаптації. - Динаміка наукових досліджень 2004: Матеріали ІII міжнародної наукової конфе-ренції . – Т.2. – Психологія.  – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.41-42.

Осипенко В.А. Мотивація та ціннісні  орієнтації в структурі особистості студента-медика. - Збірник “Актуальні проблеми психології” .- Київ, Інститут психології ім. Г.М.Костюка АПН України. - Т.1. - Ч.12. – 2004. - С.107-111.

 Осипенко В.А. Основні причини  студентської дезадаптації та шляхи її подолання. - Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини: Матеріали 85-підсум. наук. конференції, присвяченої 60-річчю БДМА. - Чернівці, БДМА. - 2004. - С.392-394.

 Осипенко В.А. Взаємозв’язок саморегуляції і зовнішньої регуляції як чинник    адаптивної поведінки студентів-медиків. - Збірник наукових праць: філософія, соці-ологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч.2. – С.132-142.

 Осипенко В.А. Основні причини студентської дезадаптації та шляхи її подолання. - Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції” 13-14 травня 2005 року – Чернівці, 2005.-С.184-186.

 Осипенко В.А. Аналіз емпіричного дослідження адаптивної поведінки студентів-медиків. - Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні наукові досягнення – 2006”. Том 13. Медицина. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006

Тілесно-орієнтована психологія. Програма навчальної дисципліни  для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Спеціальність: 7.110110  «Медична психологія».- Автори:  доц. Зорій Н.І., викл. Пендерецька О.М., викл. Осипенко В.А.; м. Київ, 2008р.- 22с.

Осипенко В.А. Дослідження психічного здоров'я як чинника студентської адаптації.- Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. 2008. №1.- 156с.- С.73-82.

Осипенко В.А., Пендерецька О.М. Ставлення до психологічного здоров’я як чинника  успішної          адаптації студентської молоді. - Матеріали Міжнародної конференції "Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти"., Інститут педагогіки ім. М. Драгоманова (10-11 квітня 2009 р., м. Київ).- С.322-329.

Осипенко В.А. Критерії вибору моделі адаптивної поведінки.- Збірник Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви" (14-16 травня 2009р., м. Чернівці).-С 114-117.

 Осипенко В.А. Дослідження психічного здоров'я як чинника студентської адаптації. - Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. 2008. №1.- 156с.- С.73-82.

Осипенко В.А. Взаимосвязь саморегуляции и мотивации поведения студентов-медиков.- Материалы IV Межвузовской научно-практической конференции

«Социальная психология сегодня: наука и практика» (грудень 2008р., м. Санкт-  Петербург) www.conferencii.ru/info/id/32003.

Осипенко В.А. Критерії вибору моделі адаптивної поведінки. - Збірник Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви" (14-16 травня 2009р., м. Чернівці).С.14-17.

Осипенко В.А. Структурирование механизмов адаптации. - Материалы Международной научной конференции "Ананьевские чтения – 2009", "Современная психология: методология, парадигмы, теории " (октябрь 2009г., г. Санкт-Петербург)htpp://fiogiston.ru/articles/social.

 

Comments