Гаїна Жеоржета Михайлівна


Гаїна Жеоржета Михайлівна

Асистент кафедри

 

Автобіографія

У 1991 році закінчила Кишинівський Державний медичний інститут ім. Н.Тестемицану  та отримала  диплом зі спеціальності «фармація» кваліфікації -  провізор. З 1991 по 1992 рр. проходила інтернатуру в районному відділі «Фармація» сектору Ботаніка, м. Кишинів. Професійну діяльність у Чернівцях розпочала з 1993 року на посаді провізора аптеки №118. З 2005 року працюю  асистентом кафедри фармації БДМУ. З вересня 2006 року по лютий 2008 року заочно навчалась у НФаУ (м. Харків) на факультеті післядипломної освіти та отримала диплом зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» кваліфікації «Магістр педагогіки». Захистила магістерську роботу на тему «Мультимедійні технології: умови та шляхи реалізації у вищих навчальних закладах».


Діяльність в університеті:

Відповідальна за організацію та методичне забезпечення циклів підвищення кваліфікації зі слухачами спеціальності «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Відповідальна за організацію підготовки матеріалів до державних випускних іспитів у студентів фармацевтичного факультету спеціальності «фармація» ОКР «бакалавр» (очна та заочна форми навчання). Відповідальна за організацію, методичне та наочне забезпечення навчального процесу з фармакогнозії у студентів спеціальності «Фармація» ОКР «бакалавр» (очна та заочна форми навчання).

Напрямки наукової діяльності:

  • виконує кандидатську дисертаційну роботу на тему «Фармакологічні аспекти впливу мілдронату на функціональний стан нирок і водно-сольовий обмін».

  Наукові публікації:
  • Гаїна Ж.М. До сумісної дії мілдронату і тіотриазоліну на функціональний стан нирок в експерименті //Збірник наукових статей: «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики». Запоріжжя.: ЗДМУ, 2007. – Т. 2, вип. ХІХ. – С. 289-293.
  • Косуба Р.Б., Гаїна Ж.М. Функціональний стан нирок за поєднаної дії мілдронату і тіотриазоліну // Українські медичні вісті. ІХ з’їзд ВУЛТ -2007. –Т.7, число 1-2 (66-67). –С.419-420.
  • Косуба Р.Б., Коровенкова О.М., Гаїна Ж.М. Вплив кортинефу на функціональний стан нирок у щурів //Ендокринологія. - 2007. –Т.12. –С.126.
  • Ж.М. Гаїна, В. И. Ковалик. Віковий профіль впливу мілдронату на екскреторну функцію нирок// Тези доповіді наукової конференції молодих вчених присвяченої пам’яті В.В. Фролькіса «Біологічні основи розвитку патології пізнього віку» Київ, 2007 – С. 23-24.
  • Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б. Функціональний стан нирок за поєднаної дії мілдронату і тіотриазоліну// Тези доповіді ІХ з’їзду ВУЛТ м. Вінниця 10-12 травня 2007р.Українські медичні вісті (січень-червень 2007) Т. 7, № 1-2 (66-67) Київ, С. 419-420.
  • Гаїна Ж.М. Вплив мілдронату на екскреторну функцію нирок за умов гіпонатрієвої дієти // Матеріали науково-практичної конференції «Підготовка клінічних провізорів в Україні: досвід, проблеми та перспективи» (3-4 жовтня 2007р.) – Чернівці, БДМУ, 2007. С. 44-45.
  • Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б. Сечогінний ефект верошпірону при поєднаному застосуванні з мілдронатом// Тези доповідей І національного конгресу «Человек и лекарство – Украина» 26-28 березня 2008 р. Київ, С. 164-165.
  • Гаїна Ж.М., Ежнед М.А. Статеві відмінності впливу мілдронату на екскреторну функцію нирок // «ХИСТ» Всеукраїнський медичний журнал. Чернівці. - 2008. – вип. 10.С.29.
  • Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б. Коригувальний вплив мілдронату на морфо-функціональні показники нирок за сулемової нефропатії  // Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація України. Погляд у майбутнє». – м Харків, 15-17 вересня 2010р. – Харків. – Т. 2 – 2010. – С. 26.
  • Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б. Екскреторна функція нирок у щурів при поєднаному застосуванні мілдронату з тіотриазоліном  // Запорожский медицинский журнал – 2010. – Т. 12, № 5. – С. 161-163.
  • Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б., Гордієнко В.В. Вплив мілдронату на функцію нирок у старіючих щурів  // Матеріали V конгресу геронтологів и геріатрів України, Київ 12-14 жовтня, 2010р. – С. 234-235.
  • Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б. Корекція мілдронатом нефротоксичної дії доксорубіцину  // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології присвяченої 90-річчю професора О.О. Столярчука «Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина», м. Вінниця, 10-11 листопада 2010 р., С.187-188.
  • Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б. Вплив мілдронату на функцію нирок при гіперкортицизмі // Український науково-медичний молодіжний журнал. Матеріали наукових форумів, присвячених 170-річчю кафедри фармакології та клінічної фармакології національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 25-26 травня м. Київ. – 2011. – С. 59-60.
  • Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б. Мілдронат і функція нирок // Матеріали 4-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» м. Тернопіль, 29-30 вересня 2011, ТДМУ «Укрмедкнига», С. 199-200.
  • Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б. Вплив мілдронату на функцію нирок за умов спонтанного діурезу  //  Фармакологія  та лікарська токсикологія. – 2011. – №4. – С. 24-29.
  Дисципліни, що викладаються:

  фармакогнозія.

  Хоббі, захоплення:

  Флористика.

  Контактний e-mail:
  Написати листа