Безарова Галина Іванівна

  • Закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича  у 1970 році, спеціальність «Історія», кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства. 
  •  Працює в університеті з 1973 р. на посадах: старшого лаборанта, завідувача навчально-методичним кабінетом кафедри, одночасно – викладач-сумісник з філософії та релігієзнавства; викладачем кафедри суспільно-гуманітарного профілю.
  •  З 2003 р. – старший викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету, виконує обов’язки зам. завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.
  •  В даний час викладає історію України та філософію.
  •  Науковий інтерес складають проблеми філософії та релігієзнавства. Зокрема, питання місіонерської діяльності в протестантизмі; взаємозв'язок східної філософії зі східною традиційною медициною; філософія постмодернізму і проблеми духовності та моральності.
Є автором і співавтором  68 наукових статей, 53 тез доповідей, брала участь у 34 конференціях, підготувала навчально-методичний посібник «Релігієзнавство», затвердженого Міністерством охорони здоров’я України. З грудня 2012 р. є членом авторського колективу по укладанню національного підручника з історії України для студентів вищих навчальних закладів.
                                        
  Список наукових праць

Безарова Г. І., Троянський В.А. Деякі релігійно-філософські аспекти східної традиційної медицини. – Буковинський медичний вісник: Вид-во БДМУ, 2000. Том 4, №4. – Чернівці, 2000.
 Безарова Г. І. Філософсько-світоглядні основи китайської традиційної медицини. // Освітньо-виховний та професійний потенціал світоглядно-філософських дисциплін: класичні парадигми та альтернативи ХХІ століття: Матеріали науково-практичної конференції 1-2 листопада 2001 р. – Чернівці, 2001.
Безарова Г. І. Філософський зміст китайської традиційної медицини. – Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 2002. – Вип.7. – Ч.2.
 Безарова Г. І. Китайська традиційна медицина: релігійно-філософський аспект. – Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.. 148-149. Філософія. – Чернівці, 2003.
 Безарова Г. І. Філософський зміст даоської медицини. - Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 264 -265. Філософія. – Чернівці, 2005.
Безарова Г. І. Східно-філософські традиції: світоглядні проблеми. // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 13-14 травня 2005 року. – Чернівці, 2005.
Безарова Г. І. Філософський зміст китайської традиції та її вплив на формування китайської традиційної медицини. // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та освіта – 2006». Том 14. Філософія, психологія. – Дніпропетровськ, 2006.
Безарова Г. І. Проблема безсмертя в релігійних концепціях життя та смерті. - Вісник Чернівецького обласного філософського товариства, 2006, №1. – Чернівці, 2006.
Безарова Г. І. Філософсько-методологічний зміст східної традиційної медицини. - Вісник Чернівецького обласного філософського товариства, 2006, №2. – Чернівці, 2006.
 Безарова Г. І. Схід і Захід: порівняльний аналіз релігійно-філософських традицій. - Вісник Чернівецького обласного філософського товариства, 2007, №2 (3). – Чернівці, 2007.
 Безарова Г. І. Проблема глибинного релігійного досвіду в філософії Є.О.Торчинова. - Вісник Чернівецького обласного філософського товариства, 2008, №1 (4). – Чернівці, 2008.
Безарова Г.  Схід і Захід: актуалізація світоглядних та психологічних традицій. – Релігія та Соціум. Часопис. – Чернівці: Рута, 2008. - №1.
 Безарова Г. Сутність місіонерства в протестантизмі: до проблеми співвідношення понять. - Вісник Чернівецького обласного філософського товариства, 2008, № 2 (5).  – Чернівці, 2008.
Безарова Галина Іванівна. Деякі аспекти змісту психологічної парадигми релігії в філософії Є.О. Торчинова. Вісник наукових праць: Філософія. Соціологія. Психологія. Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Стефаника, м. Івано-Франківськ, 2009.
 Безарова Галина Іванівна. Даоська практика досягнення безсмертя. //Тези науково-практичної конференції, січень 2009 р. –  Дніпропетровськ, 2009.
Безарова Г. Філософія постмодернізму: релігійний аспект. – Релігія та Соціум. Часопис. - №2 (4).  – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010.
 Безарова Г.І. Духовність і проблема формування особистості: цивілізаційний аспект. - Релігія та Соціум. Часопис. - №2 (6). – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. 
Безарова Г.І., Слубська А.Я. Духовність і проблема формування особистості: цивілізаційний аспект.//Духовно-культурний чинник у зміцненні сімї та інтеграції суспільства: Матеріали Міжн. Наук.-практ. Інтернет-конф. 17-18 лист. 2011 р.– Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – с. 161-165.
 Безарова Г.І. Християнська етика та проблеми формування моральності. //Управління організацією навчально-виховного процесу в середній та вищій школі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті А.С.Макаренка 13-14 березня 2012 року. – Полтава, 2012. – с.28-29.
Безарова Г.І. Проблема індивідуалізації навчання історії України у вищій школі.// Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: Матеріали навчально-методичної конференції 18 квітня 2012 року. – Чернівці, - с. 4-5.
Безарова Г.І.,Зорій Н.І. Роль самостійної роботи студентів в процесі викладання історії України у вищих медичних навчальних закладах.// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. - с.86-87.
Безарова Г.І.,Зорій Н.І. Реліігія та постмодернізм: огляд деяких проблем. // Релігія та соціум у контексті глобальних трансформацій: Матеріали Міжн. Наук.-практ. Інтернет-конф. 29-30 травня 2012 р. м.Чернівці. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012. – с. 52-55.

 

 

 

Comments