«Фармація» ОКР «бакалавр» (заочна форма навчання)
3 курс
Аптечна технологія лікарських засобів
Фармакогнозія
Фармакологія*
Організація та економіка фармації*

4 курс
Промислова технологія лікарських засобів*
Менеджмент та маркетинг у фармації*
Медичне та фармацевтичне товарознавство*

* - дисципліна читається на поточному та наступному курсі