Дисципліни

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі психології та філософії:

ДОДИПЛОМНИЙ ЕТАП

І рівень акредитації

«Сестринська справа» ОКР «молодший спеціаліст» (денна форма навчання)

«Фармація» ОКР «молодший спеціаліст» (денна форма навчання)

«Фармація» ОКР «молодший спеціаліст» (заочна форма навчання)

ІІ-ІV рівень акредитації 

«Лікувальна справа» ОКР «спеціаліст»

«Медицина» ОКР другий (магістерський)

«Медична психологія» ОКР «спеціаліст»

«Медична та психологічна реабілітація» ОКР другий (магістерський)

«Стоматологія» ОКР другий (магістерський), «спеціаліст»

«Фармація» ОКР другий (магістерський). 

«Фармація» ОКР другий (магістерський), (заочна форма навчання)

«Лабораторна діагностика» ОКР «бакалавр»

«Технології медичної діагностики та лікування» ОКР «бакалавр»

«Медсестринство» ОКР «магістр»

«Сестринська справа» ОКР «магістр»

 ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ЕТАП

ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ (ІІІ - ІV рівень акредитації)

ПІДГОТОВКА КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ (ІII - IV рівень акредитації)